Home » UNZE promovirao deset novih doktora nauka

UNZE promovirao deset novih doktora nauka

Zenički Univerzitet promovisao je danas na Fakultetu za metalurgiju i materijale 10 novih doktora nauka, od čega pet doktora tehničkih i pet društveno-humanističkih nauka, a koji su doktorske disertacije odbranili tokom prošle akademske godine.

U zvanje doktora tehničkih nauka promovirani su Nevzet Merdić i Belma Fakić (Fakultet za metalurgiju i materijale), Senad Alić, Edin Terzić i Edin Begović (Mašinski fakultet). U zvanje doktora humanističkih nauka promovirana je Amina Pehlić, doktora društvenih nauka Šejla Džanan (obje Filozofski fakultet), u zvanje doktora ekonomskih nauka Saša Mitrić i Jozo Bejić (Ekonomski fakultet) te zvanje doktora pravnih nauka Aida Mulalić (Pravni fakultet).

Redakcija