Home » Uposlenici i pacijenti Zavoda za bolesti ovisnosti ZDK učestvovali u akciji pošumljavanja

Uposlenici i pacijenti Zavoda za bolesti ovisnosti ZDK učestvovali u akciji pošumljavanja

Dana 21.marta 2023. godine uposlenici Odjeljenja za rehabilitaciju i resocijalizaciju, Odjeljenja za ambulantni tretman i pacijenti JZU Zavod za bolesti ovisnosti ZDK pridružili su se redovnoj proljetnoj akciji pošumljavanja povodom obilježavanja Međunarodnog dana šuma, a koju je organizovalo JP Šumarsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona d.o.o. Zavidovići- PJ „Šumarija“ Zenica.

Pošumljavanje je izvršeno na lokalitetu G.J. Stranjanska rijeka, gdje su posađene sadnice bijelog bora.

Javna zdravstvena ustanova Zavod za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona nastoji aktivno uključiti pacijente u aktivnosti koje se organizuju u lokalnoj zajednici, kao i doprinijeti povećanju svijesti  o važnosti i korisnosti ovakvih akcija.