Home » Usvojena Strategija pravne zaštite interesa BiH u vezi s Trgovskom gorom

Usvojena Strategija pravne zaštite interesa BiH u vezi s Trgovskom gorom

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, jednoglasno je usvojilo Strategiju pravne zaštite interesa Bosne i Hercegovine u vezi s pitanjima odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva na lokaciji Trgovske gore.

Podršku usvajanju ove strategije, koju je pripremio Pravni tim formiran ranijom odlukom Vijeća ministara BiH, prethodno su dale vlade Republike Srpske i Federacije BiH, te Državna regulatorna agencija za radijacionu i nuklearnu bezbjednost.

Ovom strategijom institucije u BiH dobijaju dokument koji sadrži pravne argumente i mehanizme u nastojanju da se spriječi odlaganje radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva u kasarni Čerkezovac na granici sa BiH, i na taj način se otklone katastrofalne posljedice po život i zdravlje za oko 250.000 građana u BiH.

  Bitka za bošnjački klub odredit će izgled buduće vlasti u FBiH: Evo kakva je trenutno situacija

Strategija sadrži sveobuhvatnu pravnu analizu u kontekstu nacionalnog i međunarodnog pravnog okvira koji daje pravni osnov za zaključak da je RH u dosadašnjim aktivnostima prekršila, između ostalih, Espo konvenciju i SEA protokol iz 2003. godine, te Arhusku konvenciju iz 1998. godine o pristupu informacijama, učešću javnosti u odlučivanju i pristup pravdi u pitanjima životne sredine.

Istovremeno se putem sedam zaključaka daju smjernice institucijama u BiH za planiranje, utvrđivanje i implementaciju daljnjih aktivnosti koje uključuju pravne lijekove  i pojačan angažman bh. diplomatije, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.