Home » Usvojene izmjene Zakona o unutrašnjim poslovima ZDK, podršku Skupštine nisu dobili izvještaji ustanova

Usvojene izmjene Zakona o unutrašnjim poslovima ZDK, podršku Skupštine nisu dobili izvještaji ustanova

Skupština Zeničko-dobojskog kantona razmatrala je po skraćenom postupku te usvojila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjim poslovima ZDK, kojeg je predložila zastupnica Amela Granić (BHI-KF).

Izmjene zakona, čija će primjena biti moguća i retroaktivno, usvojene su s 19 glasova za, dva su zastupnika bila protiv, dok ih je 10 bilo suzdržano.

Granić je objasnila da se izmjene odnose na član 33 u vezi sa činom glavnoga inspektora, podsjetivši kako je isti član mijenjan i 25. juna 2021. godine, kada je bilo predviđeno da komesar može biti policijski službenik u činu mlađeg inspektora ili samostalnog inspektora te najmanje 10 godina iskustva na rukovodnim poslovima.

-Kao iskustvo na rukovodnim poslovima smatralo se iskustvo u višem činu. Na to je oštro reagirala američka ambasada i visoki predstavnik, jer je taj član otvorio ‘direktni utjecaj politike na policijske strukture’. Ovo što smo uradili, u stvari smo vratili stanje kakvo je bilo prije ove izmjene i time pokazali da želimo transparentnost u radu policije, da želimo da unaprijedimo profesionalnost i neovisnost policije, da smanjimo politički utjecaj na policiju i pružimo ruku ka Evropskoj uniji, jer nemamo druge alternative nego ulazak u EU – istakla je Granić.

Protiv ovih izmjena, uz bivšeg premijera ZDK-a Mirnesa Bašića iz SDA, bio je još samo zastupnik HDZ-a Iva Tadić, čija je stranka članica parlamentarne većine u tom kantonu. Jedini razlog zbog čega je bio protiv ovih izmjena, istakao je Tadić, jeste odredba koja ovim zakonom predviđa da komesar tog kantona može biti samo policijski službenik “u činu glavnog inspektora i najmanje tri godine radnog iskustva”.

-Nitko od Hrvata, unutar MUP-a ZDK-a, ne ispunjava te uvjete i to je ključni i jedini razlog. Ja sam svjestan činjenice da nitko ne bi ni prošao za komesara, međutim, moramo ljudima barem omogućiti da se mogu natjecati – rekao je Tadić.

Ministar unutrašnjih poslova Benjamin Sinanović napomenuo je kako je ustavna i zakonska nadležnost zastupnika, kao predstavničkog tijela, da “predlažu izmjene i dopune određenih zakona”.

-Mi, kao Vlada ZDK, i ja kao resorni ministar, nisam htio ni podlegao bilo kakvom pritisku da budemo obrađivači zakona. To je u prethodnim periodima bio običaj – da inicijativa dođe iz skupštinskih procedura, a vlada preuzme obavezu obrađivača zakona. Mi smo, po Poslovniku, dali mišljenje i mišljenje smo dali sa rezervom. Radi se o tome da poslanici i javnost očigledno prejudiciraju neke stvari. Dakle, gdje je ovdje rečeno da će neko nekoga smjenjivati?! Ovdje su samo ostavljene mogućnosti nekim izmjenama, po mome viđenju, za određene prijedloge. Međutim, poslanici stvari prejudiciraju – smatra Sinanović.

Kaže da nije ni nadležnost Vlade da smjenjuje bilo koga, nego postoji skupštinsko tijelo, Nezavisni odbor koji pokreće izbor ili smjenu komesara. Ako do toga i dođe, naveo je, eksluzivno pravo Nezavisnog odbora je da primjeni zakonske odredbe te to dolazi na vladu. Podsjetio je kako je i prethodna vlada, a nakon izmjena zakona, “nakon mjesec dana smijenila komesara i doveden je drugi”.

Zastupnici SDA imali su primjedbe na “kršenje pravnih propisa i njegovu retroaktivnu primjenu”, a zastupnik te stranke Fahrudin Čolaković smatra da ove izmjene pogoduju “samo penzionerima”, odnosno da mlađi stručnjaci nemaju uslova za prijavu na konkurs.

Iz te stranke najavljuju da će razmotriti da, nakon usvajanja tog zakona, pokrenu pravne procedure radi utvrđivanja da li je zakon zakonit i ustavan.

Nakon usvojenih izmjena spomenutog zakona, usvojen je i Prijedlog odluke o imenovanju Nezavisnog odbora SZDK, koji je nadležan za izbor ili smjenu policijskog komesara.

Podršku zastupnika, pak, nije dobio prošlogodišnji Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana JU Služba za zapošljavanje ZDK, na čijem je čelu u ulozi direktora kadar HDZ-a Anto Pešić. Za njegovo usvajanje, mada se nije vodila nikakva rasprava, bilo je samo 14, protiv je bilo pet, a suzdržano osam zastupnika.

Bez glasova protiv, nije usvojen ni i Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Penzionerski dom sa stacionarom ZDK, na čijem je čelu također kadar vladajućeg HDZ-a Damir Jukić, za čiji je izvještaj glasalo 15, a 14 zastupnika bilo je suzdržano.

Bez glasova protiv, s 12 glasova te 17 suzdržanih nije usvojen ni Izvještaj o radu Javne zdravstvene ustanove Zavod za bolesti ovisnosti ZDK sa izvještajem o finansijskom poslovanju, koju vodi Amir Ćustović (SDA). Podršku zastupnika, bez glasova protiv, nije dobio ni Izvještaj o radu JU Centar za djecu i odrasle s posebnim potrebama ZDK-a, na čijem je čelu Nurđihan Šahinović (SDA). Za njegov je izvještaj glasalo 12, a 19 zastupnika bilo je suzdržano.

Podršku zastupnika nije dobio ni Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove ZDK-a za 2022. godinu, koju vodi direktor Besim Spahić. Za izvještaj je glasalo 13, a suzdržano je bilo 17 zastupnika.