Home » VIDEO: Počela izgradnja poddionice Poprikuše-Zenica sjever

VIDEO: Počela izgradnja poddionice Poprikuše-Zenica sjever

Na gradilištu autoputa na koridoru 5c, počeli su radovi na dionici Poprikuše-Zenica sjever. Riječ je o složenom građevinskom zahvatu, čija je trasa duga osam kilometara. Vrijednost ove dionice procjenjuje se na gotovo tri stotine miliona maraka. Izvođači radova su domaće građevinske kompanije.

Dionica auto puta Poprikuše-Zenica Sjever na koridoru 5c sastoji se od dva odvojena projekta, odnosno radi se o poddionicama Ponirak-Vraca i Ponirak-Vranduk. Stručnjaci iz Javnog preduzeća Autoceste Federacije ističu da je ovo do sada najzahtjevniji dio gradnje auto-puta.

“Sama geografija i geologija Grada Zenice i kanjona, vrandučkog kanjona kroz koji prolazi rijeka Bosna je takva da je u većini slučajeva trasa gdje prolazi auto-cesta u nagibu od nekih 75 posto. I moramo reći da ovo što sad radimo je vrh geologije, geotehnike i građevinarstva”, kaže Ahmed Mušija iz JP Autoceste FBiH

Objekat koji karakterizira ovu dionicu je tunel Zenica, čija je dužina 2,4 kilometra. Planirana su i tri vijadukta i dva mosta, koji će biti napravljeni konzolnom gradnjom, te još jedan tunel. Na poddionici Vranduk-Ponirak bit će izgrađene i brojne potporne konstrukcije.

  Članica GiK-a Zenica sumnja u regularnost formiranja biračkih odbora u tom gradu

“Trenutno se nalazimo u fazi pripremnih radova, dakle vršimo radove na obilježavanju i sječi šume koja se nalazi unutar pojasa eksproprijacije, također izvodimo radove na izradi pristupnih puteva što će nam omogućiti pristup poziciji izvođenja radova”, objašnjava Sanda Lučić, predstavnik izvođača radova.

Vrijednost ove dvije poddionice u okviru kojih će biti izgrađeno osam novih kilometara auto-puta na koridoru 5c procjenjuje se na 300 miliona maraka. Radovi će biti završeni u naredne dvije i po godine.

Projekat će biti ralizovan kreditnim zaduženjem kod EBRD-a i OPEC-a, dok je 20 miliona maraka investitor uspio da dobije iz pristupnih fondova Evropske unije. Veoma značajno za privredu Bosne i Hercegovine – izvođači radova na dionici Poprikuše-Zenica sjever su domaće građevinske kompanije.

bhrt.ba