Home » Vitez dobiva pogon za recikliranje otpadnih automobilskih guma

Vitez dobiva pogon za recikliranje otpadnih automobilskih guma

U industrijskoj zoni Vitezit u Vitezu planirana je izgradnja pogona i postrojenja za recikliranje otpadnih automobilskih guma čime će se proizvoditi dizel gorivo, benzin, teška ulja, karbon, žica i drugi proizvodi koji se mogu dobiti recikliranjem starih guma.

Kompanija “Greta Green” d.o.o. Vitez, koja je investitor, već je podnijela zahjev za izdavanje okolišne dozvole Federalnom ministarstvu okoliša i turizma. U njemu se ističe da će proizvodni proces ekološki čist, bez emisije otpadnih plinova (otpadni plinovi se ponovo procesuiraju i filtriraju), bez otpadnih materijala i nus produkata.

U procesu se reciklira oko 98% upotrebljivog materijala.

Postrojenje je opremljeno suvremenom i efikasnom opremom za zaštitu okoliša, koju čine sustava za uklanjanje prašine, za spaljivanje otpadnog plina i sustav za prečišćavanje ulja.

”Bitno je naglasiti da sustav koristi jednostavne kemijske metode za adaptiranje boje i mirisa finalnog produkta. Isto tako, pogon je opskrbljen efikasnim protivpožarnim sustavom za prekid plamena u slučaju incidentnih situacija (požara)”, navedeno je u Zahtjevu za izdavanje ekološke dozvole.

Što se tiče ekološkog utjecaja na vode navodi se da nema direktnog utjecaja jer se radi o zatvorenom sustavu za prečišćavanje otpadnih oborinskih voda sa separatorom i vodonepropusnom septičkom jamom.

Navodi da bi se smanjio utjecaj na vode da je potrebno interni kanalizacijski sustava izvesti u cjelini od vodonepropusnog materijala.

”Oborinske vode sa saobraćajnih površina i parkirališta prije upuštanja u sustav kanalizacije provesti kroz uređaj za pročišćavanje, separator ulje/voda. Obezbijediti redovitu kontrolu funkcionisanja i redovito čišćenje separatora ulje/voda te osigurati odvodnju sanitarno-fekalnih otpadnih voda posebnom kanalizacijom u trokomornu vodonepropusnu septičku jamu. Pri održavanju postrojenja potrebno je otpadni materijal odlagati i zbrinjavati na način predviđen Planom upravljanja otpadom”, navodi se u preporukama Zahtjeva.

Zahtjev je trenutno dostupan na uvid javnosti, a rok za davanje primjedbi i sugestija na Zahtjev je 15 dana od dana objavljivanja na web stranici Federalnog ministarstva okoliša i turizma. Zahtjev sa Prilozima može se pogledati u prostorijama Ministarstva okoliša i turizma.

akta.ba