Home » Vlada ZDK: 50 novih projekata vodne infrastrukture

Vlada ZDK: 50 novih projekata vodne infrastrukture

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je usvojila Program utroška sredstava za realizaciju projekata iz vodnih naknada za 2017. godinu Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu.

Programom su planirana sredstva u ukupnom iznosu od 6,5 miliona KM.
Programom su planirana sredstva u iznosu od 2,6 miliona KM, koja se odnose na završetak projekata iz 2016. godine.

Za realizaciju 50 novih projekta vodne infrastrukture u 2017. godini planirana su sredstva u iznosu preko 3 miliona. Ovim sredstvima će se realizovati projekti izgradnje ili rekonstrukcije vodnih objekata, uključujući i izradu projektne dokumentacije, sa ciljem povećanja broja stanovnika priključenih na sisteme javne vodoopskrbe i na sisteme za prikupljanje i odvodnju otpadnih voda naselja, rekonstrukciju i sanaciju postojećih vodovodnih sistema sa ciljem smanjenja gubitaka, poboljšanje kvaliteta javnog vodosnabdijevanja izraženo kroz dodatno zahvatanje vode te sanaciju postojećih i izgradnju novih zaštitnih vodnih objekata.

PRESS ZDK