Home » Vlada ZDK dala saglasnost za isplatu 12,3 miliona KM za izvršenje sudskih presuda

Vlada ZDK dala saglasnost za isplatu 12,3 miliona KM za izvršenje sudskih presuda

Vlada Zeničko-dobojskog kantona (ZDK) danas je na sjednici dala saglasnost Ministarstvu finansija da na teret budžeta izvrši uplatu 12,3 miliona KM za izvršenje sudskih presuda po tužbama zaposlenih za nepoštivanje kolektivnog ugovora, a na osnovu Akcionog plana na koji je 2020. godine saglasnost dao Evropski sud za ljudska prava u Strazburu.

Ministrica finansija Dženana Čišija kaže da je uložen maksimalan napor da se isplata izvrši u ovom mjesecu, iako budžetski prilivi nisu u skladu s planiranim.

– Ministarstvo će odluku dostaviti banci kako bi u narednih 15 dana mogli pripremiti sve za početak isplate koja će početi 23. avgusta 2023. godine. Do sada je za sudska izvršenja uplaćeno 54 miliona KM, uključujući i sredstva iz ove godine, a prema Akcionom planu ostaje još oko 295 miliona KM – kaže Čišija.

Akcionim planom iz 2020. godine predviđeno je da Vlada ZDK-a obaveze po osnovu izvršnih sudskih presuda izmiruje naredne 22 godine. Radi se o presudama donesenim na osnovu tužbi zaposlenih koji primaju platu iz budžeta – prosvjetara, policije te zaposlenih u pravosuđu i javnoj upravi, od kojih najstarije datiraju iz 2004. godine.

Ministrica finansija dodaje da će Vlada, poštujući sve obaveze prema budžetskim korisnicima, kao i obaveze po osnovu sudskih presuda, u narednom periodu nastaviti socijalni dijalog sa predstavnicima sindikata, kako bi na obostrano zadovoljstvo obezbijedili kvalitetnije ekonomske uslove za sve prosvjetne radnike na području ZDK-a, saopćeno je iz Press službe ZDK.