Home » Vlada ZDK: Konstruktivan sastanak sa predstavnicima sindikata

Vlada ZDK: Konstruktivan sastanak sa predstavnicima sindikata

U sjedištu Vlade Zeničko-dobojskog kantona, dana 04.09.2017. godine, održan je sastanak
predstavnika Vlade Zeničko-dobojskog kantona i predstavnika kantonalnih odbora Sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja i Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture Zeničko-dobojskog kantona, na kojem je razgovarano o početku školske 2017/2018. godine, te je zaključeno da su u svim školama na području Zeničko-dobojskog kantona stvoreni uslovi za nesmetan početak nove školske godine.

Postignut je dogovor i u vezi sa kvalitetnim načinom zbrinjavanja tehnološkog viška radnika u osnovnim i srednjim školama na području Zeničko-dobojskog kantona, na način da niti jedan radnik u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja neće biti proglašen tehnološkim viškom, te da će sa radnicima za čijim radom je prestala potreba i koji su na listi tehnološkog viška, biti potpisana rješenja za njihovo zbrinjavanje unutar škole iz koje dolaze. Ovakav primjer zbrinjavanja tehnološkog viška predstavlja nastavak izuzetno dobre saradnje, socijalnog partnerstva i komunikacije između Vlade ZDK-a i sindikata obrazovanja.

Također, ove školske godine oko 70 radnika u osnovnim i srednjim školama na području
Zeničko-dobojskog kantona imat će priliku da riješi radno-pravni status na neodređeno vrijeme.

Prošle, 2016/2017. godine na identičan način zbrinuto je 140 radnika, te očekujemo da će se takvapraksa nastaviti i u toku 2018. godine.

Predstavnici sindikata su od Vlade ZDK-a zatražli očitovanje o isplati regresa za radnike koji
svoje plate primaju iz Budžeta za 2017. godinu, te je dogovoreno da će isti u visini od 50% prosječne plaće isplaćene u Federaciji Bosne i Hercegovine, biti isplaćen 05.10.2017. godine.

Dogovoreno je da će se u narednom periodu otvoriti pregovori o mogućnostima poboljšanja
ekonomsko-socijalnog položaja radnika zaposlenih u osnovnom i srednjem obrazovanju na području ZDK-a, jer činjenica je da su plate radnika zaposlenih u oblasti obrazovanja na području ZDK-a jedne od najnižih.

Predstavnici Vlade ZDK-a su prihvatili razgovore po tim pitanju te očekujemo da se do usvajanja Budžeta za 2018. godinu intenziviraju pregovori po ovom pitanju, na zadovoljstvo prosvjetnih radnika.

Upućena je zajednička čestitka svim učenicima, roditeljima i nastavnicima povodom početka nove 2017/2018. školske godine.

SLUŽBA ZA INFORMISANJE