Home » Vlada ZDK: Potpisan ugovor sa JP ŠPD ZDK o finansiranju projekata iz oblasti šumarstva

Vlada ZDK: Potpisan ugovor sa JP ŠPD ZDK o finansiranju projekata iz oblasti šumarstva

U prostorijama Uprave JP Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona u Zavidovićima, potpisan je ugovor o finansiranju projekata iz oblasti šumarstva u okviru Programa utroška namjenskih sredstava iz oblasti šumarstva za 2022. godinu.

Ugovor su potpisali ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Hadžić Mirsad, ispred resornog ministarstva i generalni direktor, Jasmin Devedžić, ispred preduzeća. Potpisivanju ugovora je prisustvovala i direktorica Kantonalne uprave za šumarstvo, Nevzeta Elezović.

Finansiranje projekata će se vršiti iz namjenskih sredstava Budžeta Zeničko – dobojskog kantona, a u skladu sa gore navedenim Programom.
Odobrena sredstava po ovom osnovu realizovat će se putem Kantonalne uprave za šumarstvo u iznosu od 173.385,15, za šest projekata, koji su od značaja za razvoj, očuvanje i zaštitu državnih šuma i šumskog zemljišta.

Sredstva će se koristiti isključivo za realizaciju projekata, a krajnji rok za njihovo implementiranje je 31.12.2023. godine, do kada će preduzeće, obezbijediti stručno organizovanje, nadzor i realizaciju aktivnosti, te će po njihovom okončanju dostaviti svu raspoloživu dokumentaciju o realizaciji odobrenih novčanih sredstava, Kantonalnoj upravi za šumarstvo, koja je prema potpisanom ugovoru, u svojstvu nadzornog organa.

  Vlada ZDK uputila preporuku da zeničke škole prilagode nastavu vremenskim prilikama

Projekti po kojima je odobreno finansiranje odnose se na izgradnju protupožarnih puteva, izgradnju osmatračnica za pravovremeno uočavanje požara, nabavku suhih i mokrih naletno barijernih klopki za praćenje zdravstvenog stanja sastojina smrče, jele i bora, na području Zeničko – dobojskog kantona, te za nabavku vatrogasnog vozila u svrhu zaštite šuma i lokalnih zajedica od šumskih požara na području kantona.

Sveukupni cilj projekata jeste da se ojačaju kapaciteti preduzeća koje gospodari šumama na području Zeničko – dobojskog kantona, odnosno podrška promoviranju održivog gospodarenja šumama na području kantona.