Home » Vlada ZDK: Usvojen Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta za status univerzitetske bolnice KBZ-a

Vlada ZDK: Usvojen Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta za status univerzitetske bolnice KBZ-a

Vlada Zeničko-dobojskog kantona usvojila je danas odluku o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Javne ustanove Kantonalna bolnica Zenica, što je jedan od uslova za stjecanje statusa univerzitetske bolnice – potvrdio je premijer ZDK-a Mirnes Bašić.

Federalno ministarstvo zdravstva, podvlači Bašić, insistiralo je na donošenju i ovog pravilnika u davno započetom postupku dodjele statusa univerzitetske bolnice za zeničku bolnicu, koja će biti i nastavna baza za Medicinski fakultet Univerziteta u Zenici.

– Ja vjerujem da će, sa današnjim usvajanjem ovog pravilnika, Federalno ministarstvo zdravstva dati konačnu odluku da naša kantonalna bolnica postane univerzitetska bolnica. I da sa tim zaokružimo, jer to je jedan od onih ključnih politika ove vlade, da u ovom mandatu naša kantonalna bolnica dobije taj status – podvukao je Bašić.

Akt će odmah biti proslijeđen prema Federalnom ministarstvu zdravstva te se vrlo brzo očekuje konačna odluka.