Home » Vlada ZDK usvojila Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice s djecom

Vlada ZDK usvojila Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice s djecom

Vlada Zeničko-dobojskog kantona, je  na 43. sjednici, utvrdila Prijedlog  Zakona o izmjenama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice s djecom i uputila ga daljnju skupštinsku proceduru po skraćenom postupku. Novine u ovom zakonu su :“Nakon isteka porodiljskog odsustva žena-majka koja rodi blizance, treće i svako slijedeće dijete, a koristi pravo da radi polovinu punog radnog vremena u skladu sa propisima o radu, ima pravo na naknadu plaće za polovinu do punog radnog vremena koju joj isplaćuje poslodavac  u iznosu od 50% plaće koju bi ostvarila da radi puno radno vrijeme.

Pravo da radi polovinu punog radnog vremena žena-majka koja rodi blizance, treće i svako drugo dijete može koristiti do navršene dvije godine života djeteta, počevši od prvog dana korištenja prava. Zahtjev za ostvarivanje prava za rad sa polovinom punog radnog vremena i za naknadu plaće podnosi se poslodavcu 15 dana prije isteka porodiljskog odsustva.

PRESS SLUŽBA ZDK