Home » Vlada ZDK utvrdila prijedlog budžeta za 2022. i uputila u skupštinsku proceduru

Vlada ZDK utvrdila prijedlog budžeta za 2022. i uputila u skupštinsku proceduru

Vlada Zeničko-dobojskog kantona utvrdila je Prijedlog budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu i po skraćenom postupku uputila u proceduru u Skupštini ZDK-a.

Premijer Mirnes Bašić naglasio je da je budžetom predviđena puna primjena Zakona o unutrašnjim poslovima, što znači da će od 1. januara 2022. godine doći do finansijskog razdvajanja Ministarstva unutrašnjih poslova i Uprave policije. Novina je i da je budžetom predviđeno formiranje Ureda za borbu protiv korupcije, kao samostalnog i i finansijski nezavisnog organa za prevenciju i borbu protiv korupcije u ovom kantonu.

– Zadržali smo fokus na prioritetima kao što su zdravstvo, jer još uvijek traje pandemija virusa korona, povećali smo budžete u sektorima privrede, poljoprivrede i socijalne politike, a za 10 posto su povećane plate policijskih službenika, radnika uprave i sudske vlasti. Na nivou rebalansiranog budžeta za 2021. godinu planirali smo izdvajanja za putnu infrastrukturu, vodoprivrednu i školsku infrastrukturu – rekao je premijer Bašić.

Prihodi su planirani u iznosu od 438 miliona i 320.000 KM, od čega su prihodi od poreza 307 miliona i 754.000 KM i četiri posto su veći od ostvarenja u 2021. godini. Neporezni prihodi i tekući transferi, odnosno donacije sa viših nivoa vlasti planirani su na nivou iz 2021. godine – saopćeno je iz Press službe ZDK.

Ministar finansija Josip Lovrić naveo je da su budžetski rashodi planirani u iznosu od 401 milion KM, što je za sedam posto više u odnosu na plan za 2021. godinu.

Lovrić je istaknuo da je budžet upućen u skupštinsku proceduru po skraćenom postupku kako bi se mogao usvojiti do kraja ove godine, te da skupštinske procedure omogućuju i predlaganje amandana na prijedlog budžeta – navodi se u saopćenju.