Home » Vlada ZDK za pet projekata održivog povratka odobrila 129.880 KM

Vlada ZDK za pet projekata održivog povratka odobrila 129.880 KM

Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, odobrila je sredstva za pet infrastrukturnih projekata za podsticaj povratka i održivosti povratka na području ovog kantona u ukupnom iznosu  129.880,60 KM.

Ministarstvo će sa 34.226 KM sufinansirati projekat “Izgradnja društvenog doma u MZ Kopice” , općina Maglaj. Radi se o 100 posto povratničkoj mjesnoj zajednici, tako da izgradnja društvenog doma ima za cilj poboljšanje prije svega društvenog života povratnika. Dom će biti višenamjenski, tako što će posjedovati i prostorije za rad poljoprivredna udruženja kao i udruženja mladih, u kojem će se održavati sportske aktivnosti, edukacije mladih i sl., a sve u cilju održivost povratka. Ovdje se radi o drugoj fazi izgradnje, čija je procjenjena vrijednost po predmjeru i predračunu radova 68.453,10 KM od čega će i Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica imati učešće u sufnansiranju ovog projekta u iznosu od 50 posto, a Vlada Zeničko-dobojskog kantona 50 posto,  odnosno 34.226 KM.

Projektom “Sanacija dijela javne rasvjete na području općine Breza” bit će riješen sistem javne rasvjete u povratničkim mjesnim zajednicama Župča, Podžupča i Šaš, koja je do sada bila neadekvatna i energetski neučinkovita, te je zbog toga stvarala velike troškove prilikom održavanja, a da na nekim dijelovima je u potpunosti prekinuta. Kako su ovo većinski povratničke mjesne zajednice, sistem javne rasvjete će poboljšati uslove života i održivosti povratka na području općine Breza. Ukupna vrijednost ovog projekta je 31.309,20 KM, od čega će Općina Breza imati učešće u sufnansiranju ovog projekta u iznosu od 50 posto, a Vlada Zeničko-dobojskog kantona posto, odnosno 15.654,60 KM.

  Uprava policije MUP-a ZDK partner u Programu “Povećanje sigurnosti u školama” (FOTO)

Ministarstvo će sufinansiranju infrastrukturne projekte u povratničkim mjesnim zajednicama na području grada Doboja. Radi se o šest projekata za MZ Ševarlije, Kotorsko, Sjenina, Potočani, Pridjel i Makljenovac, a njihovom realizacijom ostvarit će se veća integracija građana iz povratničke populacije u lokalnu zajednicu, kao i održivost povratka osoba koje su se već vratile u svoje domove u ovim mjesnim zajednicama. Grad Doboj će učestvovati sa 49% od ukupne vrijednosti ovih projekata, dok će Vlada ZDK-a učestvovati u sufinansiranju sa 50.000 KM.

Tu je i projekat “Asfaltiranje lokalne prometnice u povratničkom naselju Šimunovići u Ularicama”, općina Usora. Radi se o lokalnom putu u ovom povratničkom naselju koji je cijelom svojom dužinom makadamski, te je slabo riješeno odvodnjavanje oborinskih voda, zbog čega je u veoma lošem stanju. Rekonstrukcijom i modernizacijom prometnice ostvarit će se bolji uslovi za odvijanje saobraćaja sa većom bezbjednošću, a nova putna infrastruktura uveliko će pomoći pri povratku i održivost povratka. Vlada ZDK za sufinansiranje ovog projekta izdvojila je 60.000  KM, dok će općina Usora izdvojiti 20.000  KM.

Sredstva su odobrena i za projekat “Sanacija i rekonstrukcija nekategorisanog puta u naselju Bradići Donji – put za Ridžale” , općina Maglaj. Radi se o povratničkoj multietničkoj mjesnoj zajednici, gdje je putna infrastruktura  ključna za povratak i održivost povratka. Vrijednost ovog projekta je 45.000,0 KM, od čega će Općina Maglaj imati učešće u sufnansiranju ovog projekta u iznosu od 25.000 KM, dok su sami mještani iz vlastitih sredstava osigurali 10.000 KM, a Vlada ZDK će sufinansirati projekt u iznosu 10.000,00 KM, saopćeno je iz Press službe ZDK.