Home » Webometrics: Univerzitet u Zenici 8. u BiH

Webometrics: Univerzitet u Zenici 8. u BiH

Jedna od najpoznatijih svjetskih lista rangiranja univerziteta, poznati Webometrics, objavio je novu listu sa inoviranim podacima za posljednjih 6 mjeseci.

Univerzitet u Zenici na listi univerziteta iz BiH zauzima 8.mjesto što predstavlja napredak u odnosu na posljednju listu gdje je zauzimao nezavidnu 14.-tu poziciju.

Najveći uspjeh Univerzitet u Zenici na Webometrics listi ostvario je 2014.godine kada je svrstan u top 3 univerziteta iz BiH.