Home » Za reformu visokog obrazovanja i poboljšanje studentskog standarda u FBiH osigurano 1,1 milion KM

Za reformu visokog obrazovanja i poboljšanje studentskog standarda u FBiH osigurano 1,1 milion KM

Iz Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke/znanosti pozivaju sve javne visokoškolske ustanove u Federaciji BiH da pripreme projekte od značaja za provedbu Bolonjskog procesa, za koje je u Budžetu za 2022. godinu osigurano 200 hiljada KM.

Ova podrška reformi visokog obrazovanja u Federaciji BiH je namijenjena za projekte osiguranja kvalitete studijskih programa na I i II ciklusu studija, u ukupnom iznosu od 90 hiljada KM, te za projekte povezivanja s potrebama tržišta rada za studijske programe I i II ciklusa studija, ukupno 110 hiljada KM.

Zahtjevi će se primati odvojene za navedene potprograme, a planirani iznos sredstava za projekte osiguranja kvalitete studijskih programa je 15.000 KM po visokoškolskoj ustanovi, odnosno 18.333 KM za projekte povezivanja s potrebama tržišta rada.

Iz sredstava koja su u ovogodišnjem Budžetu osigurana za oblast visokog obrazovanja planirano je i 900 hiljada KM za finansiranje studentskog standarda.

Tako se, u okviru osnovnog studentskog standarda, nastavlja sa subvencioniranjem smještaja i ishrane studenata u studentskim centrima i domovima u Federaciji BiH, a koji dolaze iz manje razvijenih kantona, odnosno Posavskog, Bosansko-podrinjskog i Kantona 10, te Republike Srpske.

Iz Federalnog ministarstva ističu da će s ciljem poboljšanja proširenog studentskog standarda biti podržani projekti studentskih organizacija visokoškolskih javnih ustanova u FBiH u realizaciji domaćih i međunarodnih studentskih projekata, u maksimalnoj vrijednosti do pet hiljada KM, te studenti sa invaliditetom i najbolji studenti.

Također, predviđena je i podrška školovanju Roma, državljana BiH, koji studiraju na javnim visokoškolskim ustanovama u FBiH, saopćeno je iz ovog ministarstva.