Home » Zašto su uvećani aprilski računi: Gradonačelnik Kasumović i JP Grijanje prevarili Zeničane

Zašto su uvećani aprilski računi: Gradonačelnik Kasumović i JP Grijanje prevarili Zeničane

Korisnici usluga gradskog grijanja u Zenici dobili su uvećane račune za mjesec april. Razlog je produženje grijne sezone za sedam dana, od 16. do 23. aprila. Račun je uvećan za 50% u odnosu na uobičajeni mjesečni iznos. Produženje sezone najavio je gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović.

„S obzirom na brojne zahtjeve građana za produženjem grijne sezone, kao i najave hidrometeorološkog zavoda o očekivanim temperaturama zraka, razgovarao sam s rukovodstvom ovog javnog preduzeća o mogućnosti produženja sezone grijanja 2022./2023. godina. Uvažene su potrebe građana, kao i činjenice vezane za najavljene vremenske prilike“, saopštio je gradonačelnik Kasumović.

Nisu poznati, niti su objelodanjeni ti „brojni zahtjevi građana“. Sve i da postoje, ti isti građani nisu bili upoznati sa nekoliko „začkoljica“, poput dostave uvećanog računa. Da ništa nije slučajno kazuju dešavanja iz jula prošle godine, kada su na sjednici Gradskog vijeća Zenice i to naknadno uvrštene u dnevni red, usvojene „Odluka o cijeni isporučene toplotne energije za sezonu 2022/23“ te „Odluka o izmjeni odluke o zagrijavanju stambenog i poslovnog prostora Grada Zenice“.

Iz ove druge odluke izbrisan je dio rečenice u članu 48, stav 3. koji je glasio:

„Za određivanje početka i završetka sezone grijanja, te prekida grijanja u toku sezone grijanja mjerodavni su finansijsko-materijalni uslovi Distributera kao i podaci Federalnog hidrometeorološkog zavoda-mjerno mjesto Zenica, a troškove će pokriti naredbodavac“.

Iz Odluke je brisano „troškove će pokriti naredbodavac“.. Građani su očito bili nedovoljno informisani o sadržaju izmjena, živeći u uvjerenju da će eventualno produženje grijne sezone i dalje biti na račun Grada Zenice a taj detalj im nije saopštio ni gradonačelnik Kasumović kada je za njihovu „dobrobit“ dogovorio sa JP Grijanje dodatnih sedam dana grijanja.

Tu dolazimo do proceduralne greške koja utiče na zakonitost uvećanih računa za grijanje. U članu 6 „Odluke o cijeni isporučene toplotne energije grijanje Grada Zenice za sezonu 2022/23“ jasno je navedeno da je moguće smanjenje ili povećanje cijene te produženje grijne sezone „po odluci Gradskog vijeća“.

Postoji li ta odluka Gradskog vijeća? Potpisnik ovih redova je kao korisnik usluga tražio od „JP Grijanje“ da mu je dostave, ali je nije dobio. Žurnal je istu tražio i od Gradskog Vijeća i Grada Zenice, ali do objave teksta nije bilo odgovora.

Ne postoji ta odluka ni u javno publikovanim materijalima sa sjednica Gradskog vijeća niti u Službenim novinama Grada Zenice, barem je nije bilo do objave teksta. Nadamo se da je neće „pronaći“ i uvrstiti naknadno, kao što je JP Grijanje tek nakon upita, konačno objavilo „Odluku o cijeni isporučene toplotne energije grijanje Grada Zenice za sezonu 2022/23“ na svojoj web stranici, dakle  po okončanju sezone.

Korisnici grijanja u Zenici nisu reagovali na ove nezakonitosti. Tek je “Udruženje penzionera grada Zenica“ uputilo molbu za poništenje uvećanih računa. Povećanje penzija koje su dobili, potrošili su tako za namirenje sedam dana dodatnog grijanja. Inače, prvi put je ove sezone nekome odobren popust od 30% i to za za grijanje vjerskih i pripadajučih objekata, te JU „Dom-porodica“.

Da zaključimo, pozivanje gradonačelnika na „zahtjeve građana“ za dodatnih sedam dana grijne sezone je pravno bezvrijedno. Za produženje je bila potrebna odluka Gradskog vijeća Zenice koje nema, pa samim tim računi nisu mogli biti uvećani.

Izvor: zurnal.info