Home » ZAVIDOVIĆI: Radnici Krivaje stupaju u štrajk glađu ?

ZAVIDOVIĆI: Radnici Krivaje stupaju u štrajk glađu ?

Ukoliko izostane reakcija Vlade Federacije BiH oko Krivaje Mobel do petka 6. maja do kada je grupa radnika ovog preduzeća dala rok Vladi, grupa od nekoliko stotina radnika najavila je da će se zatvoriti u jednu zgradu i započeti štrajk glađu dok se ne iznađe riješenje za preduzeće.

Radnici najavljuju represivne mjere a jedna od njih je i da će se politi benzinom i zapaliti ukoliko ih neko pokuša spriječiti u tome, jer se nalaze na izmaku snaga, a više nemaju šta da izgube.

Održan je zbor radnika Krivaja Mobola koji traže svoja prava od 25. decembra 2015. Svi smo ogorčeni jer nema rješenja, nema reakcije Federalne vlade. A oni su i prodali imovinu IP.Krivaje u stečaju Ortačkoj grupi, te dali saglasnost Nadzornom odboru za preuzimanje kredita kao dio cijene Krivaje od 8,7 miliona maraka, tj. da Ortačka grupa uplati 2,3 miliona KM i i preuzme 6,5 miliona kao reprogram kredita od Zavoda za zaposljavanje sa ciljem da se sačuvaju radna mjesta svih 1.049 radnika. Sada samo nijemo posmatraju iz Vlade FBiH i gledaju kako kriminalna grupa drži Zavidoviće u karantenu. Zbog svega ćemo posegnuti za rigoroznim mjerama do ispunjenja naših zahtjeva, kazao nam je jedan od radnika Krivaja Mobela.

Uslovi radnika su da do petka dođe stečajni upravnik u Krivaju Mobel kako bi radnici mogli ostvariti svoja primanja putem biroa, da po hitnom postupku Vlada Federacije da naredbu Razvojnoj banci i Zavodu za zapošljavanje da pokrenu sudski spor oko potpisanog ugovora o reprogramu kredita i istom tužbom zatraže ništavnim taj ugovor, te da se pod hitno zakaže sastanak na kojem bi premijer Fadil Novalić sa svojim saradnicima, direktor Razvojne banke Salko Selman, direktor Zavoda za zapošljavanje, stečajni upravnik IP Krivaja u stečaju Hamdija Muratović, načelnik općine Zavidovići Suad Omerašević, premijer Zeničko-dobojskog kantona Miralem Galijašević i predstavnik državnog Tužilaštva razgovarali o problemima i „kako bi se skrenula pažnja na pristrasnost Kantonalnog tužilaštva ZDK spram Ortačke grupe.

Ukoliko se to ne desi, izjavilo nam je nekoliko radnika Krivaja Mobela, stupiće u štrajk glađu, već od petka za kada je najavljen Zbor radnika.

Nažalost u o ovom nekadašnjem industrijskom gigantu problemi su 20 godina ali 2014. godine kada je Vlada FBiH Nermina Nikšića potpisala ugovor s “Ortačkom grupom” svi samo se nadali da je došao kraj mukama Krvaje a samim tim i Zavidovića.

Nažalost tada dolaze i najveći problemi koji su eskalirali krajem 2015. godine a isti i do danas se nisu pomjerili s mrtve tačke. Ovaj problem nije samo radnika njih oko 800 koliko je ostalo u preduzeću prije prekida prozivodnje, nego i ostalih preduzeća koja su direktno ili indirektno vezana za ovo preduzeće kao i cijelog grada jer Krivaja je isto što i Zavidovići.

Nadamo se da će doći do nekog rješenja jer definitivno ovaj problem i Zavidoviće vuče prema dnu iz koga će biti teško izaći.

Bhindex/Redakcija