Home » Zavod za bolesti ovisnosti ZDK okončao kampanju “Tvoje NE mijenja sve, zato budi Neovisan”

Zavod za bolesti ovisnosti ZDK okončao kampanju “Tvoje NE mijenja sve, zato budi Neovisan”

Stručni tim Zavoda za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona, u sklopu obilježavanja 26. juna – Međunarodnog dana borbe protiv zloupotrebe droge te svoje kampanje “Tvoje NE mijenja sve, zato budi Neovisan”, družio se jučer sa građanima Grada Zenica.

U direktnom razgovoru na Info punktu, tokom kojeg su građanima dijelili savjete o prevenciji te promotivni materijal, okončana je ovogodišnja kampanja na prevenciji konzumiranja ilegalnih opojnih sredstava povodom 26. juna.

-To je dan kada treba skrenuti pažnju, učiniti socijalno vidljivom patologiju koja na neki način bježi očima javnosti radi stigme i radi toga što ove bolesti, koje se pojavljuju i koje su vezane za bolesti ovisnosti, skrivaju od obitelji, okruženja…jer je bolest jako stigmatizirana.

Na takav način ove bolesti pokušavaju biti, na neki način, nevidljive. Ovaj dan koristimo da bismo ukazali na značaj učešća u ljudskoj patologiji upotrebe sredstava ovisnosti, odnosno upotrebe psihoaktivnih supstanci sa ilegalnog tržišta.

Imamo i druge dane, kojima se obilježavaju druge patologije- patologije vezane za legalna sredstva ovisnosti. Ilegalna sredstva koja se koriste su najopasnija- istakao je direktor Zavoda za bolesti ovisnosti ZDK primarijus dr. Amir Čustović.

Ilegalna sredstva, naglašava, “stvaraju veliku socijalnu patologiju u zajednici” te je povezana s bolešću mozga.

-Ovisnosti predstavljaju hroničnu bolesti mozga. To treba uvijek naglasiti da je to bolest mozga, da bi imala svoju težinu u poruci koje se daju i šalju sa ovakvih događaja. Ta bolest mozga je posljedica djelovanja psihoaktivnih supstanci, koje će narušavati dijelove mozga koji su odgovorni za mentalno procesuiranje, za emocije, za mišljenje, za volju, za ponašanje.

Osobe koje su pod uticajem ovakvih supstanci sigurno su pod devijantnog, upadnog ponašanja; nisu funkcionalne i izgubile su kontakt sa realnošću. Žive u paralelnom svijetu, nemaju osjećaja za radost, nemaju osjećaja za druženje, hobije…

Sve se svelo na to kako će doći do one supstance koja će vratiti funkcionalnost njihovog mozga u onu sferu doživljaja, prijatnosti i ugode što im ostvaruje psihoaktivna supstanca- ističe Čustović.

Zdravstvo, školstvo te represivni sistem predstavljaju subjekte koji se bore protiv upotrebe ilegalnih psihoaktivnih sredstava, ali Čustović ističe kako školski sistem ne iskazuje posebnu zainteresiranost za obrađivanje tema o “patologiji mladosti”, jer ova patologija, napominje, upravo počinje u životnoj dobi koja je vezana za uzrast učenika.

  ZZO ZDK u prvih šest mjeseci uprihodio 109.219.373 KM, 12 posto više nego prošle godine

-Nažalost, njena se dobna granica sve više spušta. Spušta se čak do osnovne škole pa bi svi programi koji trebaju da se aktiviraju i koji su predviđeni Strategijom protiv bolesti ovisnosti, podrazumjevaju učešće i animaciju mladih.

Pokušavamo uvijek da se uključimo tamo gdje je koncentracija mladih velika…Naravno, mladi moraju dobiti i podršku starijih pa imamo programe uključivanja, edukacije za roditelje, radnike, sportista…Pokušavamo formirati jednu globalnu paradigmu, sliku oko toga gdje treba da se nađemo i učestvujemo, odnosno gdje možemo pružiti svoje usluge- kazao je Čustović.

Doktorica psiholoških nauka Nermana Mujčinović, šefica Odjeljenja za bihevioralne ovisnosti Zavoda, napomenula je kako su tokom prošle sedmice istu aktivnost realizirali i u ostalim općinama i gradovima ZDK-a. Zavod je, od svog početka rada, registrirao oko 1.700 ovisnika, ali trenutno je ta brojka daleko manja.

-Svaki dan na terapiji metadonom ili suboksonom je oko 300 ovisnika. Znači, 300 ljudi je svakodnevno kod nas na terapiji zamjenskom supstancom. Što se tiče o ovisnosti o opijatima- najčešće govorimo o heroinu, mogu reći da se ta brojka zadržala na jednakom nivou.

Ono što je međunarodni i trend kod nas, je da je populacija ovisnika o heroinu sve starija. Srećom, da li preventivnim aktivnostima Zavoda i kompletnog društva, imamo dosta razvijenu svijest mladih osoba o štetnosti i svemu onom užasnom što heroin mladoj osobi može uraditi- ističe Mujčinović. U trendu su, napominje, amfetamini.

Jedna od poruka ovogodišnje manifestacije, napominje, a što su štampali i na propagandnom materijalu te majicama, je: Supstancu na distancu!

-Ove smo godine krenuli sa tako nešto prepoznatljivim, što će se, možda, dopasti djeci, omladini…Za sve naše aktovnosti koje radimo, razmišljamo za koju ih populaciju namjenjujemo te kako se toj populaciji obratiti, jer nije isto govoriti djeci uzrasta osnovne i srednje škole, fakulteta ili odraslim osobama.

Mi preventivne aktivnosti radimo sa kompletnom populacijom, ali smo posebno usmjereni na djecu i mlade – napominje Mujčinović.