Home » Završena prva faza izrade strategije razvoja ZDK za period 2021-2027. godina

Završena prva faza izrade strategije razvoja ZDK za period 2021-2027. godina

S obzirom da je trenutna Strategija razvoja u zadnjoj godini implementacije, Vlada je u decembru prošle godine donijela Odluku o izradi Strategije razvoja Zeničko-dobojskog kantona za period 2021-2027. godina, kao integriranog, multisektorskog strateškog dokumenta, koji definiše javne politike, inetegralno usmjerava razvoj teritorije kantona i jedinica lokalne samouprave, te zacrtanim strateškim ciljevima i prioritetima predstavlja putokaz za sveukupni razvoj.

Zeničko-dobojski kanton je po procesima strateškog planiranja i institucionalnoj osposobljenosti za procese strateškog planiranja i upravljanja razvojem, jedan od lidera u Federaciji BiH koji je u ovim procesira prepoznat i podržan od strane Razvojnog programa Ujedinjenih naroda (UNDP).

Nosilac izrade Strategije razvoja je Vlada, a učesnici u procesu izrade su ministarstva i druga tijela kantonalne uprave, općine i gradovi, Vijeće za razvojno planiranje i upravljanje razvojem, te socio-ekonomski partneri.

Prva faza podrazumijevala je izradu Strateške platforme i Situacione analize, a zahvaljujući dobroj saradnji s UNDP-om, propisanim procesima je data dodatna vrijednost ugrađujući u ove dokumente i elemente ekonomskih i zdravstvenih aspekata pandemije koronavirusa te sigurnosnih aspekata migracija. Ova faza definirala je za Zeničko-dobojski kanton tri relevantna strateška cilja koji osiguravaju sinergijske efekte između ekonomije, društva, infrastrukture i okoliša, uz puno uvažavanje interesa lokalne uprave.

-Prvi strateški cilj je unaprijediti konkurentnost industrije, poljoprivrede i uslužnog sektora uz podršku preduzetništvu, drugi unaprijediti kvalitet života i osigurati jednake prilike za sve građane kroz stvaranje održivog i pravednog društvenog okruženja, a treći cilj je poboljšati trenutno stanje okoliša, povećati energijsku efikasnost i unaprijediti javnu infrastrukturu. Pored ovih strateških ciljeva, izazovi pred kantonom u narednom periodu svakako su i pitanje saniranja negativnih posljedica pandemije koronavirusa COVID-19 i postizanje općih ciljeva društvenog razvoja – kaže premijer ZDK Mirza Ganić.

  U Zenici otvorena 36. Međugradska izložba sitnih životinja i 19. Specijalna izložba zeničkog prevrtača

Ističe da je vizija Vlade da Zeničko-dobojski kanton bude savremena evropska regija, ugodna i sigurna za život i rad i atraktivna za investiranje, koja svoj održivi razvoj temelji na industrijskim i ljudskim resursima, prirodnim i turističkim potencijalima te bogatom kulturno-historijskom naslijeđu i čistom okolišu.

Vlada je primila na znanje prijedloge Situacione analize i Strateške platforme, dajući zeleno svjetlo za nastavak aktivnosti na izradi Strategije. U daljim aktivnostima definirat će se prioriteti, mjere i strateški projekti u skladu s utvrđenim potrebama i institucionalnim kapacitetima. Strategija će biti usklađena sa postojećim starteškim dokumentima na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini.

-Kao i do sada, i u narednim koracima obezbijedit ćemo puni okvir javnih konsultacija, što će nam omogućiti postizanje konsenzusa u usvajanju startegije. Naš krajni cilj je boljitak za sve građane Zeničko-dobojskog kantona i šire – kaže premijer ZDK.