Home » Zbog neispunjenih obećanja ugrožena prava oko 1.000 učenika i nastavnika u Travniku

Zbog neispunjenih obećanja ugrožena prava oko 1.000 učenika i nastavnika u Travniku

Nakon što je Odlukom Doma za ljudska prava zgrada Nadbiskupske gimnazije u Travniku vraćena Vrhbosanskoj nadbiskupiji, Mješovita srednja škola u Travniku je izmještena u manji objekat, a izgradnja adekvatne zgrade traje već devet godina. Obećanja, procedure i nepoštivanje odluka dovele su do toga da 800 učenika i 65 zaposlenih nastavu izvodi u 1.960 kvadratnih metara prostora.
Dom za ljudska prava 4. septembra 2003. godine donio je Odluku kojom se zgrada Nadbiskupske gimnazije u Travniku vraća Vrhbosanskoj nadbiskupiji, a izvršavajući Odluku Doma za ljudska prava, svjesni potrebe i obaveze da osiguraju svim učenicima normalne uslove školovanja, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine i Vrhbosanska nadbiskupija su potpisale Protokol kojim su definirale radnje i obaveze koje se trebaju izvršiti da bi se ispoštovala navedena odluka.
Po donošenju ove odluke Mješovita srednja ekonomsko-ugostiteljska škola je izmještena u drugi objekat do izgradnje nove škole, a Mješovita srednja škola Travnik nastavila je da provodi svoje obrazovne aktivnosti u skučenom prostoru zgrade. Prema informacijama koje je portal Klix.ba dobio od pomoćnice načelnika Općine Travnik Amire Đelilbašić, uslovi nigdje nisu prihvatljivi.

“Mješovita srednja škola Travnik trenutno svoje obrazovne aktivnosti provodi u skučenom i neuslovnom prostoru zgrade Vrhbosanske nadbiskupije koja traži da se prostor oslobodi da bi mu se vratila nekadašnja namjena. Ova škola trenutno ima oko 800 učenika, sa 65 zaposlenih i nastavu izvodi na 1.960 kvadratnih metara. Objekat u koji je izmještena Mješovita srednja ekonomsko ugostiteljska škola je također neuslovan, budući da je u prethodnom periodu bio korišten za smještaj izbjeglica. Ova škola trenutno ima oko 500 učenika i 48 zaposlenih i nastavu izvodi na 2.200 kvadratnih metara”, kazala je Đelilbašić.

Za prvu fazu radova obezbjeđeno pet miliona KM

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke i Federalno ministarstvo prostornog uređenja su proveli sve procedure na odabiru izvođača radova i nadzornog organa na izgradnji Mješovite srednje škole Travnik za najpovoljnijeg izvođača 20. augusta 2008. godine izabrana je Firma GPU Čara d.o.o Travnik, a ukupna vrijednost radova prema ponudi iznosila je 15.912.907 KM.

Prema riječima Đelilbašić, 19. maja 2009. godine potpisan je Ugovor o sufinansiranju projekta izgradnje objekta Mješovite srednje škole Travnik između Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke i Općine Travnik. Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke osiguralo je pet miliona KM za izgradnju MSŠ Travnik te su ugovoreni radovi za izgradnju prve faze.

Prva faza obuhvatala je izvođenje zemljanih radova i AB radova na objektu škole, dvorane, vanjskom uređenju, dio neophodnih zidarskih radova te dio instalacija i infrastrukture, hidro, termo i elektro s priključcima. Izgradnja je počela 26. jula 2009. godine, a rok za završetak radova je bio godinu dana.

“Radovi I faze izgradnje objekta MSŠ Travnik tekli su prema termin planu i bez većih problema i završeni su u skladu s potpisanim ugovorom. Završeni su svi betonski i AB radovi na objektu škole i dio radova na dvorani, odgovarajući dio vanjskog uređenja, dio zidarskih radova i nužni dio instalacija. Na objektu MSŠ potrebno je još uraditi krovnu konstrukciju s pokrovom, zidarske radove, zanatske radove (vanjski i unutrašnji otvori, podni i stropni radovi, …) i kompletne instalacije (hidro, termo i elektro)”, dodaje Đelilbašić.

Zbog nedostatka novca gradilište predano u nadležnost Općini Travnik

U toku radova, ali i nakon njihovih okončanja, načelnik Općine Travnik se nekoliko puta obraćao premijeru Vlade Federacije BiH i nadležnim federanim i kantonalnim ministarstvima s ciljem osiguranja nedostajućih finansijskih sredstava za završetak objekta škole. Međutim, dotadašnji zahtjevi, a ni kasnije zahtjev za novčanu pomoć za izgradnju krovne konstrukcije kako bi se zaštitio objekat, nisu urodili plodom.

“Budući da i pored uloženih napora Općina Travnik nije uspjela obezbjediti potrebna finansijska sredstava za nastavak izgradnje MSŠ (u iznosu od 11.182.008 KM), izvođač radova je 4. februara 2011. godine, gradilište predao Općini Travnik i objekat MSŠ na ovom stepenu izgrađenosti je ostavljen i izložen vremenskim uticajima. Nakon ovog perioda načelnik Općine je zajedno sa svojim saradnicima poduzimao niz aktivnosti u cilju obezbjeđenja nedostajućih finansijskih sredstava za dovršetak izgradnje ovog objekta. Tako je 2. februara 2012. godine na inicijativu načelnika Općine Travnik održan sastanak u zgradi Vlade FBiH kome su pored načelnika i saradnika ispred Općine Travnik, prisustvovali ministri Vlade F BiH i predstavnici ministarstava FBiH”, govori Đelilbašić.

Nova lažna obećanja i nepoštivanje Odluke Ustavnog suda

Na tom sastanku je dogovoreno da Vlada SBK i nadležno ministarstvo upute zahtjev Vladi FBiH, Ministarstvu finansija FBiH i nadležnom federalnom ministru za obrazovanje za obezbjeđenje finansijskih sredstava za krovopokrivačke radove na objektu Srednje škole Travnik iz budžeta FBiH za 2012. godinu kako bi se objekat zaštitio te da Vlada SBK pokrene inicijativu na realizaciji zaključaka Vlade FBiH iz prethodnog saziva, u kome se premijer FBiH ovlašćuje da s premijerom SBK i načelnikom Općine Travnik definiše aktivnosti na obezbjeđenju potrebnih finansijskih sredstava za završetak gradnje objekta.

Međutim, ni do danas nadležne službe u Općini Travnik nisu primile nijedan akt u vezi realizacije zaključaka. Federacija Bosne i Hercegovine nije izvršila Odluku Doma za ljudska prava Bosne i Hercegovine, a 29. novembra 2012. godine Općina Travnika je dobila Rješenje Ustavnog suda FBiH u kojem se to utvrđuje. Rješenje Ustavnog suda su uputili Vladi FBiH i nadležnim ministarstvima te su tražili hitno pokretanje aktivnosti na rješavanju problematike izgradnje Srednje škole u Travniku.

“Samo smo deset dana poslije (14. decembra 2012. godine) iz Ureda premijera FBiH zaprimili kopiju akta kojeg je Ured premijera proslijedio Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke i kojim je zatraženo da se postupi po aktima načelnika Općine Travnik. Dana 7. maja 2014. godine u zgradi Vlade Federacije BiH održan je sastanak predstavnika Općine Travnik (načelnik i pomoćnik načelnika) sa članovima Radne grupe za izgradnju Srednje škole u Travniku, imenovane od premijera FBiH. Na sastanku je donesen zaključak da Općina Travnik Radnoj grupi dostavi prijedlog visine potrebne investicije za nastavak izgradnje Srednje škole, ne uključujući potrebna sredstva za konačan završetak bazena i sportske dvorane”, izjavila je Đelilbašić.

Poslije dostavljanja dokumentacije Vlada FBiH je na 143. sjednici donijela zaključak kojim se zadužuje premijer Vlade FBiH da u kontaktima s Vladom SBK i načelnikom Općine Travnik dogovori principe o kreditnom zaduženju, a u cilju obezbjeđenja finansijskih sredstava za nastavak gradnje objekta, ali do danas novih informacija nema.

Objekat čiji završetak gradnje nije na vidiku postao je mjesto okupljanja delinkvenata, a pored svih aktivnosti Općina Travnik i realizacije obaveza iz Ugovora potpisanog između Vlade FBiH i Vrhbosanske nadbiskupije i dalje ostaju ugrožena prava ukupno 1.300 učenika i 113 profesora.

klix.ba