Home » ZDK: Inspektori će kažnjavati sve firme koje ne poštuju Zakon o radu

ZDK: Inspektori će kažnjavati sve firme koje ne poštuju Zakon o radu

Glavni inspektori i šest inspektora rada za oblast radnih odnosa na području ZDK izvršili su 1729 inspekcijskih nadzora u 2016. godini, potvrdio je za poslovni portal Akta.ba glavni kantonalni inspektor rada u ZDK, Emir Omeragić.

U navedenom periodu Omeragić pojašnjava kako je izvršeno 1330 redovnih inspekcijskih nadzora, 182 inspekcijska nadzora po predspostavkama, 217 kontrola izvršenja rješenja.
Od poduzetih mjera izdato je 246 rješenja i to 201 rješenje o zabrani, 44 rješenja o ottklanjanju nedostataka i jedno rješenje o upozorenju.

Inspekcija je izrekla 248 prekršajnih naloga, te izrekla novčane kazne od 168.800 KM. Od ovoga broja po federalnim propisima su izrečena 232 prekršaja od 158.300 KM, po kantonalnim  propisima izrečeno je 16 prekršajnih naloga, odnosno 10.500 KM novačanih kazni.

Broj lica zatečenih na crno iznosio je 545.

“Pored tzv. rada na ‘crno’ kod poslodavaca su najviše zastupljeni nedostaci koji se tiču neisplate plaća u Zakonom propisanim rokovima, neusklađivanje trajanja redovnog radnog vremena i prekovremenog rada, neomogućavanje radnicima korištenje dnevnog, sedmičnog i godišnjeg odmora u skladu sa zakonom.U tom kontekstu se prilikom inspekcijskih nadzora vrši i preventivno djeluje na poslodavce prije počinjenja prekršaja”, pojašnjava Omeragić.

Omeragić, kaže kako prikazanog broja zaprimljenih i obrađenih pismenih predstavki putem neposrednog nadzora od strane inspektora, glavni inspektor je pismeno obradio 51 zaprimljen pismeni zahtjev-upit za zaštitu prava iz radnog odnosa zainteresovanih stranaka u slučajevima kada nije bio potrebno neposredno vršenje neposrednog nadzora kao i na osnovu pismenih i usmenih zahtjeva poslodavaca, radnika. Nadalje, navodi kako je pružena pravna pomoć i date upute-sugestije zainteresovanim strankama, na osnovu usmenih i telefonskih upita, u 714 slučajeva – obraćanja.

TABELARNI PRIKAZ INSPEKCIJSKOG NADZORA

Segment nadzora Izvršeno inspekcijskih nadzora Broj lica zatečenih „na crno“
 1. Proizvodna djelatnost:
 1. proizvodnja hrane i pekarskih proizvoda
112 46
 1. proizvodnja mesa i mesnih prerađevina
5
 1. proizvodnja i obrada metalnih proizvoda
22 10
 1. ostale proizvodne oblasti: PVC materijal i sl.
21 8
           Ukupno proizvodna djelatnost (a+b+c+d) 160 64
 1. Trgovinska djelatnost
455 120
 1. Ugostiteljska djelatnost
567 171
 1. Građevinska djelatnost
65 16
 1. Javni prijevoz putnika i tereta u cestovnom prometu
8 1
 1. Proizvodnja, rezanje i prodaja rezane građe
28 10
 1. Obrtništvo (zanatske radnje, autopraonice i sl.)
108 22
 1. Tekstilna industrija, kožna galanterija i konfekcija
30 42
 1. Benzinske pumpne stanice
 1. Ostale djelatnosti (sportske kladionice, osiguravajuća  društva, kablovski i tv emiteri, predškolski odgoj,  obrazovanje, i sl.)
308 99
Sveukupno (1 do 10) 1729 545
  U bolnicama u ZDK na liječenju zbog infekcije Covid-19 trenutno 14 pacijenata

Tokom izvještajnog perioda izvršena je kontrola radno-pravnog statusa za ukupno 5230 osoba, od kojih je prema polnoj strukturi 2797 ženskog i 2433 muškog spola.

“Djelovanjem inspekcije zaposleno je tj. uvedeno u prava iz radnog odnosa ukupno 353 osobe-novi zaposlenici, što je nesporno i zadokumentovano, a primjena ove metode rada  je ujedno i zadaća ove inspekcije u skladu sa mjerama za unapređenje efikasnosti institucionalne strukture na tržištu rada, zacrtanim u ‘Strategiji zapošljavanja Zeničko-dobojskog kantona, 2013-2020’, a u cilju efikasnije borbe protiv sive ekonomije i efikasne kontrole formalne ekonomije i povećanog zapošljavanja. Napominjemo da inspekcija rada ovaj metod rada kombinovan sa mjerama sankcije primjenjuje od 2002. godine”, pojasnio je Omeragić.

U narednom periodu inspekcija rada će jedan dio aktivnosti obavezno usmjeriti na obavezu vođenja evidencija-početak i završetak radnog vremena, kako bi se izbjegla radna eksploatacija zaposlenih.

Inspektori svim pravnim licima koji ne poštuju Zakon izreći će novčane kazne, tako da novčana kazna za tzv. rad na “crno”( poslodavac-pravno lice, za svakog radnika s kojim ne zaključi ugovor o radu i ne izvrši prijavu na obavezno osiguranje) kaznit će se pojedinačnom novčanom kaznom od 500,00 KM do 2000,00 KM), a u ponovljenom prekršaju novčanom kaznom od 5.000,00-10.000,00 KM. Za isti prekršaj (poslodavac-fizičko lice, za svakog radnika s kojim ne zaključi ugovor o radu i ne izvrši prijavu na obavezno osiguranje) kaznit će se pojedinačnom novčanom kaznom od 200,00 do 1.000,00 KM) a u ponovljenom prekršaju novčanom kaznom od 1.500,00 KM do 3.000,00 KM. Također predviđena je i novčana kazna za odgovorno lice u pravnom licu u iznosu od 500,00 KM do 2.000,00 KM, a u ponovljenom prekršaju novčana kazna od 3.000,00 do 5.000,00 KM. Nadalje za neisplatu plaća u Zakonom utvrđenom roku sa svim doprinosima propisana je novčana kazna od 10.000,00 do 50.000KM.

 

Visoko.co.ba/Akta.ba