Home » ZDK: Nezavisni odbor za izbor i reviziju pohvalio rad policijskog komesara Semira Šuta

ZDK: Nezavisni odbor za izbor i reviziju pohvalio rad policijskog komesara Semira Šuta

Dana 28.07.2016. godine, održana je 12. sjednica Nezavisnog odbora za izbor i reviziju Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, na kojoj su, između ostalog, razmatrani izvještaji o stanju sigurnosti na području Zeničko-dobojskog kantona tokom proteklog perioda.

Nezavisni odbor za izbor i reviziju je na održanoj sjednici donio Zaključak kojim se pohvaljuje policijski komesar Semir Šut, kao i Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, na aktivnostima poduzimanim u proteklom periodu, a koje su rezultirale povećanjem stepena bezbjednosti na području Kantona.

Uzimajući u obzir naprijed navedeno, članovi Nezavisnog odbora za izbor i reviziju su zajednički ocijenili da se na osnovu prikazanih podataka i komparacije sa uporednim pokazateljima, može konstatovati da je tokom proteklog perioda, stanje bezbjednosti na području iz nadležnosti Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona evidentno poboljšano i unaprijeđeno, što je rezultat pojačanih aktivnosti i zavedenih operativnih akcija koje su prevenirale izvršenje teških krivičnih djela, kao i događaja i negativnih pojava koje bi mogle bitnije ugroziti osjećaj sigurnosti građana Zeničko-dobojskog kantona. Predmetnim zaključkom je pozdravljen ovaj pozitivan trend u radu Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, te su upućene čestitke komesaru Šutu na postignutim rezultatima i dobrom i profesionalnom rukovođenju.

 

                                                                               Odsjek za odnose s javnošću,                                                                                     analitiku i planiranje Uprave policije MUP-a ZDK