Home » ZDK: Osnovica plaće u kantonalnim organima 454,7361 KM

ZDK: Osnovica plaće u kantonalnim organima 454,7361 KM

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je na svojoj 47. sjednici utvrdila Nacrt Zakona o javnom okupljanju i uputila ga u daljnju skupštinsku proceduru. Na prijedlog Ministarstva za pravosuđe i upravu Vlada je donijela Zaključak o primanju na znanje Izvještaja o radu Kantonalnog pravobranilaštva za 2015. godinu i uputila ga u daljnju skupštinsku proceduru.

Na prijedlog Ministarstva zdravstva Vlada je razmatrala i donijela zaključak o primanju na znanje Izvještaja o izvršenju finansijskg plana Zavoda zdravstvenog osiguranja ZDK za 2015. godinu i uputila ga u daljnju skupštinsku proceduru.

Vlada je donijela Zaključak o prihvatanju Informacije o stanju u JP “Šumsko-privredno društvo ZDK d.o.o. Zavidovići, sa prijedlogom mjera za konsolidaciju preduzeća Ministrstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu. Na prijedlog istog ministarstva Vlada je donijela i Odluku o prijenosu stalnih sredstava za rad i opreme Vetrinskog zavoda na JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica, jer je Veterinarski zavod ušao u sastav navedenog Instituta.

Na prijedlog Ministrstva finansija Vlada je utvrdila visinu osnovice za obračun plaće zaposlenika u kantonalnim organima državne službe i drugim budžetskim korisnicima ZDK-a, za period od 27.02. 2016. godine do 31.12.2016. godine, u iznosu od 432 KM, a što uvećano za korektivni koeficijent od 1,05263 iznosi 454,7361 KM, te Odluku o utvrđivanju visine naknade za topli obrok u istom periodu u iznosu od osam KM po radnom danu, dok službenim osobama Jedinice za podršku MUP-a, pored naknade za topli obrok, pripada i dodatna naknada za pojačanu ishranu u iznosu od pet KM po radnom danu.

Na prijedlog Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Vlada je odnijela Rješenje o imenovanju Koordinacionog odbora u postupku izrade kantonalnog ekološkog akcionog plana zaštite okoliša ZDK-a za period 2017.-2025. godina. Također, doneseno je i Rješenje o imenovanju Savjetodavnog odbora u postupku izrade Kantonalnog ekološkog akcionog plana zaštite okoliša ZDK za period 2017.-2025. godina. Vlada je donijela Zaključak o usvajanju Izvještaja o utrošku sredstva Fonda za zaštitu okoline za 2015. godinu kao i Program utroška sredstava Fonda za zaštitu okoline za 2016. godinu.

Redakcija