Home » ZDK: Postignut dogovor o potrebi skorog usvajanja novog Zakona u unutrašnjim poslovima

ZDK: Postignut dogovor o potrebi skorog usvajanja novog Zakona u unutrašnjim poslovima

U sjedištu Skupštine Zeničko-dobojskog kantona održan je sastanak kojem su prisustvovali predsjedavajući Skupštine Jasmin Duvnjak, premijer Miralem Galijašević, ministar unutrašnjih poslova Nikola Arsenić, policijski komesar Semir Šut, te delegacija Ureda visokog predstavnika (OHR).

Na sastanku se razgovaralo o potrebi donošenja novog Zakona o unutrašnjim poslovima Zeničko-dobojskog kantona. Odredbe pomenutog zakona će omogućiti finansijsku i punu operativnu samostalnost policije u našem kantonu. Novi zakon će dati doprinos jačanju vladavine prava i povećanom stepenu sigurnosti i povjerenja građana u policiju. Dogovoreni su i konkretni koraci u pravcu ostvarenja ovih ciljeva. Premijer Kantona Miralem Galijašević je obećao da će Vlada kantonalnoj Skupštini dostaviti tekst nacrta novog Zakona o unutrašnjim poslovima u roku od 30 dana.

Predsjedavajući Skupštine Jasmin Duvnjak je izrazio punu spremnost Skupštine Zeničko-dobojskog kantona da, najkasnije do juna ove godine, Skupština Kantona usvoji ovaj reformski zakon i realizuje postignuti dogovor koji, osim OHR-a, ima i podršku  kancelarije Specijalnog predstavnika Europske unije u BiH (EU SR) i Ambasade SAD u BiH.

 

Stručna služba Skupštine