Home » ZDK: Predsjedavajući Skupštine razgovarao sa predsjednikom Ljekarske komore FBiH

ZDK: Predsjedavajući Skupštine razgovarao sa predsjednikom Ljekarske komore FBiH

Predsjedavajući Skupštine Zeničko-dobojskog kantona Jasmin Duvnjak održao je radni sastanak sa predsjednikom Ljekarske/Liječničke komore Federacije BiH prim.dr. Harunom Drljevićem.

Tokom sastanka razgovarano je o problemima u zdravstvenom sistemu, organizaciji zdravstva na kantonalnom i federalnom nivou, te o zaštiti interesa osiguranika – pacijenata.

Posebno su naglasili potrebu jasnijeg definisanja pozicije javnog i privatnog zdravstvenog sektora i potrebu unaprijeđenja socijalno-statusnih pitanja svih zdravstvenih radnika (plate, uslovi rada, edukacije i sl.), posebno ljekara.

 

Stručna služba Skupštine