Home » ZDK prvi viši nivo vlasti koji je kreirao Budžet za građane

ZDK prvi viši nivo vlasti koji je kreirao Budžet za građane

Vlada Zeničko-dobojskog kantona jednoglasno je, pred svojim partnerima iz Fonda otvorenog društva BiH (Soroš fondacija) i banjalučke agencije EDA, usvojila danas i Odluku o uvođenju metodologije za izradu Budžeta za građane.

Ovim, kako su ga nazvali, edukativnim alatom, koji je i jedan od uslova iz Akcionog plana za BiH, predstavljen je već i budžet ZDK-a za ovu, 2016. godinu, koji je usvojen krajem prošlog mjeseca.

-Analize su pokazale da jako malo građana učestvuje u kreiranju i donošenju budžeta, ali i da građani žele da čuju i znaju kako se troši njihov novac- kazao je ministar finansija Vlade ZDK Andrej Kajić, čije je ministarstvo i bilo nositelj projekta.

Projekt menadžer agencije EDA-e Aleksandar Draganić istakako je kako smo ocjenjeni kao država koja jako malo daje informacija građanima o budžetima.

-Vlada ZDK je, nakon gradova Zenice, Tuzle i Bijeljine, prva s državnog nivoa koja je usvojila odluku i donijela budžet za građane, što treba istaći. Ali, naš je cilj i da svi kantoni, entiteti i državna vlada, usvoje ovakvu odluku i donesu svoje budžete za građane- kaže Draganić.

Po riječima premijera Vlade ZDK Miralema Galijaševića, oni su ovim činom učinili dodatni korak u transparentnijem radu, ali i trošenju javnog novca.

-Ovo je korak i prema otvorenijem i odgovornijem nastupu prema građanima u procesima donošenja važnih odluka na kantonalnom nivou. Nadamo se da će ovaj dokument objasniti i ključna pitanja te im Budžet učiniti pristupačnijim i razumljivijim- kazao Galijašević, koji je dodao da će građani sada bolje moći pratiti i raelizaciju postavljenih ciljeva Vlade ZDK.

Redakcija