Home » ZDK: Šumokradice godišnje nanesu štetu veću od 1,5 miliona KM

ZDK: Šumokradice godišnje nanesu štetu veću od 1,5 miliona KM

Vlada Zeničko-dobojskog kantona, kako je na današnjoj press-konferenciji istakao ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarsta Himzo Smajić, usvojila je Informaciju o gospodarenju šumama na području ZDK te naložila Kantonalnoj upravi za šumarstvo da sačini prijedlog mjera za zaustavaljanje šumskih krađa.

-Bespravnom sječom u ZDK-u se godišnje posječe 22.357 kubnih metara drva, što u novcu predstavlja štetu od preko 1,5 miliona KM- kazao je Smajić, koji je dodao kako je šumsko blago veliki resusrs ZDK-a, jer šume pokrivaju 220.408 hektara ili 56 odsto površine Kantona.

-Od toga je 84 odsto u vlasništvu države, a 16 odsto šuma je u privatnom vlasništvu. Drvne se zalihe procjenjuju na 38.908.609 kubika, godišnja zapremina prirasta je 989.000 kubika, a godišnji etat 759.000 kubika. Etat je znatno manji od godišnjeg prirasta- istakao je ministar Smajić, koji je dodao da je Vlada ZDK izdvojila i 7.000 KM za pošumljavanje privatnih šuma.

Čolaković: Povećali iznos za stambeno zbrinjavanje boraca
Čolaković: Povećali iznos za stambeno zbrinjavanje boraca

Vlada je usvojila i Informaciju o stambenom zbrinjavanju branilaca i članova njihovih porodica u 2015. godini, kada su, kako je istakao ministar za boračka pitanja Fahrudin Čolaković, odvažili da, uprkos naslijeđenim dugovima, raspišu javni poziv za stambeno zbrinjavanje ove populacije. Za tu je namjenu osigurano 1.750.000 KM, što je gotovo u cjelosti i utrošeno.

-Javnog poziva za 2012. i 2014. godinu nije ni bilo, ali mi smo se odvažili i raspisali javni poziv. Odobrili smo 232 projekta. Konkurs za ovu godinu istekao je 27. aprila, a osigurali smo oko dva miliona KM. U toku je obrada aplikacija- kaže Čolaković, koji dodaje da su, na zahtjev Saveza slijepih boraca, odvojili 15.500 KM za medicinsku rehabilitaciju invalidnih osoba.

Vlada je na 54. sjednici izdvojila i 225.000 KM za rad javnih kuhinja u ZDK-u te 23.366 KM za rad parlamentarnih političkih stranaka koje participriaju u Skupštini ZDK.

Redakcija