Home » ZDK: Vlada usvojila programe utroška ministarstava privrede i pravosuđa

ZDK: Vlada usvojila programe utroška ministarstava privrede i pravosuđa

Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na svojoj 49. sjednici, donijela je zaključke o usvajanu Programa utroška budžetskih sredstava za 2016. godinu i Programa utroška sredstava od koncesija za 2016. godinu Ministarstva za privredu, koji su usaglašeni sa Strategijom razvoja ZDK-a za period 2016.-2020.

Budžetom ZDK-a finansijska sredstva za realizaciju Programa utroška budžetskih sredstava za 2016. godinu (subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima) utvrđena su na iznos od 1.600.000 KM, a predviđeno je finansiranje razvijanja poslovno-preduzetničke infrastrukture,
promocije poduzetništva i poduzetničke kulture, pokretanja start-up biznisa, podrška izvozno orjentiranih aktivnosti privrednih subjekata, podizanje kvaliteta turističke ponude i sufinansiranje projekata finansiranih iz međunarodnih fondova.

Program utroška sredstava koncesija za 2016. godinu (projekata koji se finansiraju iz prihoda od koncesija), težak je 463.955 KM, a njime će se finansirati uspostavljanje novih industrijskih/poslovnih zona, realizacija projekata lokalnih zajednica i saniranje negativnih uticaja koncesionih projekata, provođenje postupka nadzora i realizacije koncesionih ugovora i sufinansiranje troškova energetske efikasnosti javnih građevinskih objekata.

Program utroška sredstava Ministrstva za pravosuđe i uprava finansirat će kapitalna ulaganja nabavku građevin, u ukupnom iznosu od 585.000 KM, a kojima će biti finansirana kupovina poslovnog prostora za potrebe Općinskog suda u Visokom i početa gradnja zgrade Kantonalnog tužilaštva u Zenici.

Za nabavku opreme, odnosno za kancelarijski namještaj, računarsku i informatičku opremu, opremu za prenos podataka i glasa, klima uređaja… predviđeno je 226.635 KM, a za rekonstrukciju i investiciono održavanje 100.000 KM. Ova će sredstva biti utrošena za rekonstrukciju i investiciono održavanje zgrade Općinskog suda u Zenici.

Redakcija