Home » ZDK: Za socijalnu politiku i izbjeglice 27,3 miliona KM

ZDK: Za socijalnu politiku i izbjeglice 27,3 miliona KM

Vlada Zeničko-dobojskog kantona usvojila je na svojoj 5. sjednici programe utroška sredstava tekućih transfera pojedincima i neprofitnim organizacijama Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice u ukupnom iznosu od 27.331.540 KM. Korisnici ovih transfera su centri za socijalni rad i nadležne općinske službe za socijalnu zaštitu i raseljena lica, ustanove socijalne zaštite, kantonalna i općinska/gradska udruženja, pravna i fizička lica na osnovu ugovora i lica u stanju socijalne potrebe.

Tekući transferi pojedincima planirani su u iznosu od 27.210.540 KM, od čega su naknade za porodiljsko odsustvo 10.100.000 KM, dodatak za djecu 3.500.000 KM, novčana pomoć za nezaposlene porodilje 80.000 KM, pomoć u prehrani djeteta do šest mjeseci i dodatna ishrana za majke dojilje 280.000 KM, a jednokratna pomoć za opremu novorođenog djeteta 70.000 KM. Izdvajanja za civilne žrtve rata planirana su u iznosu od 3.230.000 KM, sredstva za poticaj povratka izbjeglih i raseljenih lica 400.000 KM, izdaci za raseljena lica 87.540 KM, transfer za alternativni smještaj 65.000 KM, transfer za osobe sa invaliditetom 42.000 KM. Za smještaj u ustanove socijalne zaštite planirano je 5.050.000 KM, smještaj u drugu porodicu 300.000 KM, Centar za djecu i odrasle osobe sa posebnim potrebama ZDK 1.030.000 KM, stalnu novčanu pomoć 1.300.000 KM, osposobljavanje za život i rad 115.000 KM, a zdravstvenu zaštitu neosiguranih lica 135.000 KM.

“Ukupan iznos planiranih sredstava za ova dva transfera ostao je na nivou iz 2018. godine, ali su se desile određene promjene u raspodjeli po pojedinim stavkama. Imamo tendenciju povećanja broja zaposlenih porodilja, pa je tako transfer za porodiljsko odsustvo u odnosu na prošlogodišnji plan povećan za oko 850.000 KM. Planirali smo i povećanje transfera za smještaj u ustanove socijalne zaštite za 600.000 KM, a razlog je povećanje cijene troškova smještaja u ustanovama zaštite. Također, izdvajanja za stalnu novčanu pomoć povećana su za oko 150.000 KM, a razlog je blagi porast broja korisnika kao i rast prosječne plaće u ZDK koja je osnov za obračun i isplatu ovih naknada”, pojašnjava resorna ministrica Azra Šabanović.

Ostali socijalni transferi planirani su u iznosu do 1.060.000 KM, od čega je za finansiranje Sigurne kuće za žene žrtve nasilja u porodici i zajednici sa područja općina ZDK-a nevladine organizacije Medica Zenica opredijeljeno 54.720 KM, pomoć javnim-humanitarnim kuhinjama 240.000 KM, jednokratne i privremene novčane pomoći 165.100 KM, sufinansiranje obnove stambenih objekata, obnovu infrastrukturrnih objekata te plaćanje privremenog smještaja za osobe nastradale usljed elementarnih nepogoda 85.000 KM, podršku u radu Roditeljske kuće za djecu koja boluju od raka u FBiH 20.000 KM, socijalno zbrinjavanje osoba koje su usljed stečaja, likvidacije ili prestrukturiranja ostale bez posla 140.000 KM, novčanu pomoć socijalno-intervenirajućeg karaktera 110.000 KM, a ostale potrebe i intervencije socijalno-zaštitnog karaktera 245.180 KM.

Transfer JU Službi za zapošljavanje za podsticaj aktivnih mjera zapošljavanja iznosi 200.000 KM, poticaji zapošljavanja mladih 135.000 KM, dok je transfer za Ekonomsko socijalno vijeće i Mirovno vijeće planiran u iznosu od 31.000 KM.

Za tekuće transfere neprofitnim organizacijama opredijeljeno je ukupno 121.000 KM, od čega je transfer udruženjima 81.000 KM, transfer za Crveni križ 10.000 KM, a za obilježavanje Dječije nedjelje planirano je 30.000 KM.

Press služba ZDK