Home » ZDK: Zavod zdravstvenog osiguranja potpisao ugovore s apotekarima

ZDK: Zavod zdravstvenog osiguranja potpisao ugovore s apotekarima

Vršilac dužnosti direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona (ZZOZDK) mr. Dževad Hamzić potpisao je danas ugovor o regulisanju međusobnih odnosa, prava i obaveza, sa apotekama u Zeničko-dobojskom kantonu koje distribuiraju lijekova koji se izdaju na recept i na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Apotekare je na potpisu ugovora zastupala predsjednica Komore apotekara ZDK mr. Maida Deljkić, koja je istakla kako apoteke za svaki izdati recept od ZZOZDK dobiju naknadu od 1,40 KM, bez PDV-a. Esencijalna lista lijekova ZDK-a “teška” je oko 23.000.000 KM.

Direktor Hamzić je, pak, iskoristio priliku da se pohvali i da je poduzeo mjere racionalizacije, koje podrazumjevaju smanjenje troškova za mobitele, parking i plaće rukovodećih kadrova ZZOZDK, čime će, kaže, uštediti oko 40.000 KM. Kako je budžet ZZOZDK oko 155.000.000 KM, jasno je da je riječ o simboličnim uštedama, koje neće bitno popraviti sliku zdravstva u ZDK-u.

-Predložio sam Upravnom odboru da i meni smanji plaću- kazao je Hamzić, koji je dodao da će njegova, direktorska plaća biti usklađena s Mejrama štednje Vlade ZDK, po kojima smije biti najviše u iznosu od tri kantonalana prosjeka. A to u praksi znači, najavio je, da će njegova plaća, umjesto 3.100, iznositi “samo” 2.500 KM.

Nažalost, tolike, čak i smanjene direktorske plaće, čime se politički postavljeni direktori javnih ustanova vole dičiti, u ZDK-u je jedino moguće zaraditi u javnom sektoru, dok su u privatnom nedosanjani san za većinu rukovodećih kadrova.

Redakcija