Home » Zdravstveni fakultet u Zenici postaje Medicinski fakultet

Zdravstveni fakultet u Zenici postaje Medicinski fakultet

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je na 49. sjednici utvrdila Prijedlog Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, a potom ga uputila u dalju skupštinsku proceduru.

Na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Vlada je donijela Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o usvajanju Elaborata o društveno-ekonomskoj opravdanosti promjene naziva i proširenja djelatnosti Zdravstvenog fakulteta Univerziteta u Zenici i uputila ga u daljnju skupštinsku proceduru. Pored ovog, Vlada je usvojila Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o promjeni naziva i proširenju djelatnosti Zdravstvenog fakulteta u Medicinski fakultet Univerziteta u Zenici. Naime, Zdravstveni fakultet mijenja naziv u Medicinski fakultet sa dva studijska programa: Opća medicina (novi studijski program) i Zdravstvena njega (postojeći studijski program).

Na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Vlada je donijela Zaključak o usvajanju Programa utroška sredstava „Tekući transfer za stipendiranje studenata“ u iznosu 900.000 KM. Sredstva utvrđena na navedenoj poziciji dodijelit će se kao bespovratna pomoć redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija, sa prebivalištem na području Zeničko-dobojskog kantona.

Vlada je donijela Zaključak o prihvatanju Izvještaja o izvršenju Budžeta Kantonalne uprave civilne zaštite Zeničko-dobojskog kantona.

Na prijedlog Ministrstva za boračka pitanja donesen je Zaključak o prihvatanju Informacije o realizaciji Programa poticaja zapošljavanja pripadnika branilačke populacije vezanih za poljoprivrednu proizvodnju-uzgoj malina u 2015. godini. Obaveza resornog ministarstva je bila osiguranje sredstava u iznosu od 2.400 KM za parcelu površine dva dunuma, odnosno veće parcele maksimalni iznos od 3.000 KM za svakog odobrenog korisnka. Navedena obaveza je u cijelosti ispoštovana i korisnicima su isplaćena sredstva na vrijeme za podizanje jesenjeg zasada maline. Sredstva su odobrena za ukupno 122  korisnika u iznosu od 347.400 KM.

Avaz