Home » Zenica: Azil u funkciji u narednih 40-tak dana

Zenica: Azil u funkciji u narednih 40-tak dana

U  toku su završni dogovori oko uspostave, odnosno stavljanja u funkciju Azila za napuštene životinje, navode u saopćenju iz Gradske uprave.

Naime, nakon dobijanja upotrebne dozvole za objekat Azila na području Stranjana, započet će aktivnosti  na opremanju istog tj. doprema i montaža specifične opreme za potrebe životinja, izbor i obuka osoblja  za rad, angažman stručnih lica-veterinara i druge organizacijske aktivnosti.

Preduzeće  “Alba Zenica” d.o.o., kojem je povjerena uspostava funkcije  Skloništa i Higijenskog servisa  vrši pripreme za realizaciju tog zadatka.U toku su razgovori UG “Šapa”  sa “Albom  s ciljem dodatne pomoći od strane aktivista tog udruženja u svakodnevnim aktivnostima Skloništa, pružanju  potpore kod evidentiranja i hvatanja pasa i njihovog smještaja u Sklonište, te pomoći kod opremanja i obezbjeđenja hrane za napuštene životinje.

Početak funkcionisanja Skloništa očekuje se za narednih 40-tak dana, ističu iz Gradske uprave.

072Info