Home » Zenica: Pokvario se i posljednji analizator sumpordioksida

Zenica: Pokvario se i posljednji analizator sumpordioksida

U petak poslijepodne došlo je do kvara na analizatoru sumpordioksida u Zenici na stanici FHMZ-a. Nažalost, ovo je bio posljednji ispravan uređaj za praćenje ovog parametra u gradu i privremeno nećemo imati podatke o stanju koncentracija sumpordioksida u Zenici

 U toku jučerašnjeg dana kvalitet zraka je ozbiljno narušen na skoro svim mjernim mjestima u Federaciji BiH, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.

I dalje su na svim mjernim mjestima (Tuzla, Lukavac, Zenica, Sarajevo, Goražde i Jajce) izmjerne srednje dnevne vrijednosti prašine PM10 (čestice promjera manjeg od 10 mikrometara) više od 50 ug/m3 , što čini zakonski propisanu graničnu vrijednost za ocjenu kvaliteta zraka. Prema dostupnim informacijama i u Kaknju (Stanica Vatrogasni Dom – Doboj) je situacija slična. Nešto niže su vrijednosti u Jajcu i Goraždu nego u nabrojanim većim gradovima, ali i u tim gradovima već danima je kvalitet zraka narušen i nezdrav prema ovom mjerenom parametru.

Izuzetak čini pozadinska stanica Ivan Sedlo gdje se takva prekoračenja i ne očekuju.

U Tuzli i Lukavcu se ne vrše mjerenja prašine PM10 nego prašine PM2.5 (promjer čestica manji od 2.5 mikrometara) te za ovaj parametar i ne postoji zakonski propisana granična vrijednost.

Obzirom da se mjereći PM10 uvijek mjere i manje čestice sigurno je da bi vrijednosti PM 10 u Tuzli i Lukavcu morale biti više od izmjerenih vrijednosti PM 2.5, odnosno prekoračiti propisane granične vrijednosti.  Iskustva  iz dosadašnjih mjerenja ovih parametara pokazuju da je izmjerena vrijednost PM2.5 čestica za oko 10-15 posto niža od vrijednosti PM10.

U Tuzli i Zenici, a prema dostupnim podacima i u Kaknju svakodnevna su prekoračenja graničnih vrijednsoti propisanih za sumpordioksid što dodatno pojačava efekte na zdravlje građana u ovim gradovima.

U Sarajevu osim koncentracija lebdećih čestica PM10 nisu zabilježena prekoračenja drugih mjerenih polutanata, ali koncentracije sumpordioksida i azotnih oksida postepeno rastu.

Danas, niti u sllijedeća dva dana se ne očekuju značajne promjene opće meteorološke slike koja bi mogla da utiče na značajno poboljšanje kvaliteta zraka.

Obzirom da smo ušli u zimski period, i prije dolaska kalendarske zime, možemo očekivati ovakvo stanje kvaliteta zraka kao redovnu pojavu, navode u FHMZ-u.

Mjerna oprema koja se koristi za praćenje kvaliteta zraka je vrlo osjetljiva i u uvjetima kakve imamo u najzagađenijim sredinama redovna je pojava da dolazi do poteškoća u radu ovih uređaja. U mjernim uređajima se nakuplja fina prašina i dovodi do začepljenja pojedinih komponenti što uzrokuje prestanak rada uređaja do izlaska tehničkog osoblja na teren. Iako su ovi uređaji namjenjeni da prate stanje zagađujućih materija ipak nisu dovoljno otporni na dugotrajno opterećenje finom prašinom u koncentracijama kakve imamo u našim pojedinim gradovima.

U petak poslijepodne došlo je do kvara na analizatoru sumpordioksida u Zenici na stanici FHMZ-a. Nažalost, ovo je bio posljednji ispravan uređaj za praćenje ovog parametra u gradu i privremeno nećemo imati podatke o stanju koncentracija sumpordioksida u Zenici. Osoblje FHMZ-a će izaći na teren i pokušati vratiti analizator u funkciju u što je moguće kraćem roku.

Negativni efekti na zdravlje s aspekta kvaliteta zraka se povećavaju s produžavanjem ovakve situacije koja u nekim gradovima, posebno u Zenici, Lukavcu i Tuzli traje skoro neprekinuto već mjesec i po dana.

Za sprovedbu koraka i mjera za spriječavanje prekomjernog zagađenja zraka nadležne su kantonalne i općinske institucije.

Za savjetovanje o ponašanju građana u ovakvim situacijama nadležne su zdravstvene institucije.

Zenicablog.com