Home » Zenica: Potvrđena optužnica protiv pomoćnica gradonačelnika u aferi TXTV

Zenica: Potvrđena optužnica protiv pomoćnica gradonačelnika u aferi TXTV

Napomena:

„Potvrđivanjem optužnice protiv određene osobe ne znači da je ta osoba zaista i odgovorna za počinjenje krivičnog djela. Prema principu presumpcije nevinosti, svako se smatra nevinim za krivično djelo dok se pravosnažnom presudom ne utvrdi njegova krivica.“

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

KANTONALNO TUŽILAŠTVO-TUŽITELJSTVO

ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

 

Broj: T04 0 KTPO 0029300 17

Zenica, 31.07.2017. godine

                                                  

OPĆINSKOM SUDU U ZENICI

Sudiji za prethodno saslušanje ZENICA

Na osnovu člana 45. stav 1. i 2. tačka i), člana 241. stav 1. i člana 242. Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine (ZKP F BIH), podižem,

O P T U Ž N I C U

Protiv:

  1. Karić Semire, rođena 1960. godine u mjestu Stolac, općina Stolac,
  2. Isović Bisere, rođena 1957. godine u mjestu Nova Varoš, Republika Srbija,

Što su,

Dana 31.05.2016. i 02.08.2016. godine, kao službene osobe i to Karić Semira u svojstvu Pomoćnika gradonačelnika za urbanizam, imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina grada Zenica, a Isović Bisera u svojstvu Šefa Odsjeka za upravno-pravne poslove iz oblasti urbanizma u Službi za urbanizam, imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina grada Zenica, u gradskoj upravi grada Zenica, u namjeri da firmi „TXTV“ d.o.o. Tuzla pribave pravo u vidu građenja, prekoračile svoja službena ovlašćenja na način da su, zajednički, protivno odredbama člana 117. stav 3. u vezi sa članom 115. stav 2. tačka c), 116. stav 1. tačka c) i članom 119. stav 1. tačka a) Zakona o prostornom uređenju i građenju ZDK, omogućile izgradnju trase kablovskih CATV instalacija na području grada Zenica u obuhvatu naselja u užem gradskom jezgru koje su postavljene na kanalizacionu mrežu javne rasvjete čiji je vlasnik Grad Zenica, bez prethodno riješenih imovinsko-pravnih odnosa i bez odluke gradskog vijeća grada Zenica o ustupanju na korištenje navedenih kanalizacionih cijevi javne rasvjete postupajući na taj način protivno odredbama člana 13. stav 2. tačka 5. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH i bez naknade, na način da su omogućile firmi „TXTV “ d.o.o. Tuzla, besplatno, izgradnju trase kablovskih CATV instalacija, tako što je Karić Semira, postupajući po zahtjevu firme “TXTV “ d.o.o. Tuzla, donijela Rješenje o urbanističkoj saglasnosti broj: … od 31.05.2016. godine koje je preduslov za donošenje rješenja o građenju, a Isović Bisera potpisala Rješenje o odobrenju građenja za navedenu firmu broj: … od 02.08.2016. godine, u ime Karić Semire, iako su znale da imovinsko-pravni odnosi nisu riješeni, da nije data saglasnost gradskog vijeća grada Zenica na navedenu izgradnju, kao i da nije donesena odluka o ustupanju navedenih cijevi na korištenje te da nije donesen pravilnik o cijenama korištenja navedenih cijevi,

  Škaljo: Više novca za nabavku ortopedskih pomagala te senzora i trakica za dijabetičare u ZDK-u

Dakle, zloupotrebom službenog položaja drugom pribavile pravo koje mu ne pripada,

Čime su učinile krivično djelo Zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja iz člana 383. stav 1. KZ F BiH u vezi sa članom 31. KZ F BiH.

 

Zenicablog.com