Home » Zenica: Promovisan prvi univerzitetski udžbenik u oblasti finansijskog kontrolinga u BiH

Zenica: Promovisan prvi univerzitetski udžbenik u oblasti finansijskog kontrolinga u BiH

Finansijski kontroling, naziv je univerzitetskog udžbenika za predmet koji se izučava na dodiplomskom studiju Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici koji je promovisan u Zenici.

Autori Nedžad Polić, Emira Kozarević i Jasmina Džafić uradili su prvu knjigu ovakve sadržine u Bosni i Hercegovini, odnosno prvu knjigu u oblasti finansijskog kontrolinga. Knjiga ima širi značaj a to su potvrdile i poznate državne i privatne naše firme i grupacije koje su otkupile dio tiraža.

IMG_9561
Veliki interes za udžbenikom

Recenzenti i promotori knjige su profesori Sead Kreso sa Ekonomskog fakulteta u Sarajevu i Sead Omerhodžić sa Ekonomskog fakulteta u Tuzli. Lektorica i kolektorica knjige su profesorice Zahida Šišić i Lamija Zadić.

Nedžad Polić
Nedžad Polić

– Finansijski kontroling je nastao iz razloga što Ekonomski fakultet UNZE od prošle godine uveo nastavnu disciplinu Kontroling primjenu i po tome je ovaj fakultet jedinstven primjer u BiH. S druge strane, finansijski kontroling kao disciplina je nastala primarno sa željom, da mi stavimo na raspolaganje studentima potrebna znanja koja izučavaju ali sa posebnom ambicijom da se ta znanja, ti potencijali, stave na raspolaganje poslovnoj zajednici, apsolutno uvjereni da finansijski kontroling sadrži potencijale za bolje upravljanje resursima koje kompanije imaju, a u funkciji realizacije njihovih poslovnih ciljeva – kazao je Nedžad Polić.

On je dodao da se troje autora nada da će ovaj rukopis biti poticaj tim kompanijama da unutar sebe organiziraju funkciju kontrolinga te da sa svoje strane oni obećaju da će nastaviti razvijati i unapređivati finansijski kontroling.

Mirsad Zaimović, generalni direktor BH Telecoma je objasnio da je više puta na promociji ponovljeno da ozbiljne kompanije ili kompanije koje računaju nja ozbiljan biznis, moraju razviti funkciju kontrolinga i podići je na viši nivo nego što ta funkcija jeste danas u našim preduzećima.

mirsad_zaimovic_v
Mirsad Zaimović

– S obzirom da je ovo prva knjiga iz ove oblasti, sigurno je da će pomoći svim kompanijama. Naravno, mi kao najuspješnije preduzeće u BiH imamo razvijenu funkciju kontrolinga, ali će sigurno našim zaposlenicima, našim pripravnicima, našim budućim zaposlenicima, ova knjiga pomoći da funkciju kontrolinga podignemo na još veći nivo i da budemo još uspješniji – istakao je Zaimović.

Rusmir Hrvić, direktor kompanije Klas Sarajevo i jednog od lidera grupacije AS Group Jelah, najveće prehrambena industrija u BiH, je kazao da će ovaj udžbenik imati veliki značaj za kompaniju na čijem je čelu.

rusmir hrvić
Rusmir Hrvić

– Značaj udžbenika je veoma veliki. Već sam počeo primjenjivati neke dijelove ovog udžbenika u poslovanju naše kompanije. Preporučio bih svim direktorima i vlasnicima malih, srednjih i velikih kompanija da kupe ovaj udžbenik i počnu da primjenjuju funkciju kontrolinga, koja, nažalost u BiH, nije do sada toliko primjenjivana, ali, ima veliki značaj širom svijeta – poručio je Hrvić.

sefkija botonjić
Šefkija Botonjić

Šefkija Botonjić, predsjednik privredne komore Zeničko-dobojskog kantona je rekao da je ovo jedini udžbenik u našoj zemlji koji tretira oblast kontrolinga. Radi se o jednoj novoj oblasti koja je malo zastupljena u BiH, ali zato u svijetu je zastupljena. Svaka kompanija, dodao je, koja pretendira da ima ozbiljne planove, da ima ozbiljno poslovanje, da ima perspektivu, treba da uvede taj kontroling. Ovaj udžbenik koji je, naglasio je Botonjić, urađen kvalitetno, neće samo služiti samo akademskoj zajednici i studentima, nego može poslužiti i privrednicima da uvedu ovu oblast u svoja preduzeća.

Kompanije koje su prepoznale značaj ovog udžbenika i otkupile veći dio tiraža su: Almy Zenica, AS Group Jelah, BH Telecom, Euro-asfalt Sarajevo, Fabrika duhana Sarajevo, HIFA OIL i HIFA Petrol Tešanj, MGM Kakanj, Privredna komora ZDK i Tobaco Press Mostar.

Redakcija