Home » Zenica: Urgencija direktorima javnih preduzeća i ustanova

Zenica: Urgencija direktorima javnih preduzeća i ustanova

Gradonačelnik Fuad Kasumović uputio je urgenciju nadzornim i upravnim odborima, te direktorima javnih preduzeća i ustanova, čiji je osnivač Grad Zenica, u vezi sa primjenom Preporuka transparentnosti i socijalnom apsektu zapošljavanja. Urgenciju u cjelosti prenosimo u nastavku.

Nakon saznanja o nedavnim zapošljavanjima u određenim javnim ustanovama i preduzećima provedenim od strane direktora istih bez raspisivanja javnog konkursa ovim putem urgiram prema menadžmenitma javnih ustanova i preduzeća da se dosljedno pridržavaju odredaba Preporuka o transparentnosti i socijalnom aspektu zapošljavanja kojim smo odredili jasno utvrđena pravila i principe prilikom odlučivanja o potrebama za novim zapošljavanjima svake vrste kao i provođenje takvih procedura, navodi se u urgenciji Gradonačelnika.

Koristeći ovlaštenja gradonačelnika sa isključivim ciljem sprečavanja svakog eventualnog budućeg kršenja navedenih preporuka i u tom smislu samovoljnog, netransparentnog i neracionalnog upravljanja ljudskim resursima u javnim preduzećima i ustanovama čiji je osnivač Grad Zenica ovim aktom istovremeno urgiram prema menadžmentima preduzeća da svoje potrebe zapošljavanja novih kadrova detaljno obrazložene u pismenoj formi dostavljaju na prethodnu saglasnost osnivaču i to prije donošenja odluka o raspisivanju javnog konkursa i oglasa. Osim odrješitih nastojanja za upotrebom svih dozvoljenih sredstava zaštite šireg društvenog interesa u fukcionisanju preduzeća i ustanova te s tim u vezi kvalitetnog i odgovornog obavljanja njihovih djelatnosti posebno ističem apsolutnu lišenost bilo kakvih nečasnih namjera na strani funkcije Gradonačelnika a koja bi se povodom traženja iz ove urgencije eventualno mogla pogrešno protumačiti u smislu postojanja ikakvih pretenzija za direktivističkim upravljanjem u radu menadžmenta javnih preduzeća i ustanova te očekujem dosljedno postupanje po ovoj urgenciji.

RTVZE