Home » ZZO ZDK 2016. godinu završio viškom prihoda

ZZO ZDK 2016. godinu završio viškom prihoda

Skupština Zeničko-dobojskog kantona na jučerašnjoj sjednici jednoglasna je dala saglasnost na Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Ze-do kantona za 2016. godinu.

-Zavod Zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona je 2016. godinu završio sa viškom prihoda u iznosu od 2.010.699 KM, kazala je Mirzeta Subašić, direktorica Zavoda pojašanjavajući izvršenje Finansijskog plana.

Prihodi su ostvareni u iznosu od 156.931.385 KM, što je za 4.561.220 KM ili 3% više više u odnosu na 2015. godinu, a za 1,3 % manji u odnosu na planirane prihode(2.120.615 KM).

U strukturi prihoda dominiraju porezni prihodi i učestvuju sa 99,2 % ukupno ostvarenih prihoda.

Neporezni prihodi su u iznosu 1.206.419 KM, a prihodi od participacije u iznosu od 1.177.473 KM i imaju najveće učešće u ukupnim neporeznim prihodima.

Rashodi su ostvareni u iznosu od 154.920.686 KM, veći su za 2,6 % u odnosu na 2015.godinu(3.880.539 KM),ali isto tako i manji od planiranih za 2,6 % i to u iznosu od 4.131.314 KM.

Rashodi za zdravstvenu zaštitu i druga prava po osnovu obaveznog zdravstvenog osiguranja čine 97,52 % od ukupnih rashoda.

Materijalne troškove Službe Zavoda, drugi tekući rashodi i kapitalni izdaci čine 2,48% ukupnih rashoda.

Za zdravstvenu zaštitu u toku 2016. godine izdvojeno je 100.491.143 KM, od toga 40.282.569 KM bolnička, 39.168.163 KM primarna, 16.663.879KM konsultativno- specijalistička i 4.241.100 KM ze tercijalni nivo zdravstvene zaštite koji se plaća po usluzi.

Za lijekove je izdvojeno 23.436.157 KM ( potrošnja u okviru planiranih sredstva) plus sredstva za lijekove po posebnom odobrenju 656.126 KM.

Liječenje van Kantona u Kliničkim centrima i ostalo iznosi 9.169.025 KM, refundacija bolovanja 7.339.888 KM, što je manje za 12,9 % u odnosu na 2015. godinu.

Ortopedska i druga pomagala iznose 4.442.025 i veća su za 3,3 % od planiranih, ali za 7 % veća u odnosu na 2015. godinu.

Materijalni troškove Službe Zavoda su 3.239.087 KM i manji su od planiranih za 300.000 KM, a u odnosu na 2015. godinu manji za 176.741 ili 5,2 %.

Iako je u 2016. godini povećan broj uposlenih za 9, u odnosu na 2015. godinu, Zavod je imao manje troškove i značajne uštede na platama.

Uvidom u Izvještaj o poslovanju na materijalnim troškovima Službe Zavoda, u 2016. godini primjetna su drastična smanjenja i rashodi u odnosu na 2015. godinu, posebno za materijalne troškove, administrativni materijal, gorivo i reprezentaciju za čak 50,72 %.

-Ovo nam govori da se u Zavodu u 2015. godini nije vodilo računa o troškovima Stručne službe Zavoda i da su sredstva od doprinosa trošena nenamjenski.

Ova godina bila je specifična. I svačija i ničija. Malo, Begićeva, malo Hamzićevan i zadnjih 6 mjeseci moja. Međutim, najvažnije je da smo na kraju, uspjeli troškove Službe staviti pod kontrolu i drastično ih smanjiti, što pokazuje i sam Izvještaj- kazala je direktorica Subašić.

ZZO ZDK PRESS