Home » Budžetski prihodi Grada Zenica u prvom polugodištu 2022. godine iznosili 34,2 miliona KM

Budžetski prihodi Grada Zenica u prvom polugodištu 2022. godine iznosili 34,2 miliona KM

Gradsko vijeće Grada Zenica usvojilo je većinom glasova, na svom današnjem zasjedanju, Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Zenica za period januar-juni 2022. godine, u kojem su ostvareni ukupni prihodi i primici od 34.203.434,04 KM.

Ostvareni prihodi, napomenula je pomoćnica gradonačelnika za finansije Fatima Vojvodić, predstavljaju 95 posto od usvojenog “idealnog plana”, a za 49 posto veći su od ostvarenog iznosa za isti period 2020. godine te za 25 posto više od ostvarenog iznosa u istom periodu 2021. godine.

– U odnosu na idealan plan, ostvarenje za izvještajni period karakteriše porast poreznih prihoda za 13 posto. Zatim, uvećanja neporeznih prihoda za četiri posto, primljenih tekućih transfera i donacija za 26 posto te pad primljenih kapitalnih transfera i primitaka, a što je, najviše, rezultat nemogućnosti prodaje odmarališta “Duće” (Omić, Hrvatska) zbog nerješavanja sudskih procesa koji se vode za ovo odmaralište – istakla Vojvodić.

U isto vrijeme, dodala je, rashodi su iznosili 20.444.057,41 KM ili 57 posto od idealnog plana, odnosno 98 posto u odnosu na izvršenje za isti period iz prethodne godine.

– Razlog manjeg ostvarenja izdataka za posebne namjene, koji se odnose na finansiranje javnih potreba, uglavnom je provođenje postupaka javnih nabavki, budući da se mogu pokrenuti tek po usvajanju planova i programa o utrošku sredstava za poljoprivredu, privredu…, koje usvaja Gradsko vijeće. Ove su godine ti planovi usvojeni u aprilu i maju mjesecu – napomenula je Vojvodić.

Tekući suficit za prvih šest mjeseci ove godine iznosi 8.924.310,21 KM, ali bi taj suficit, dodaje, bio znatno manji da su evidentirani svi rashodi, koji se odnose na izvještajni period.

Planiran je, dodaje, rebalans gradskog budžeta za ovu godinu, jer su još u maju dobili novu “procjenu priliva sredstava javnih prihoda od Federalnog ministarstva finansija”, ali i zbog “nerealno planiranih kapitalnih primitaka”. Ukupan budžet tog grada za 2022. godinu iznosi 72.729.450 KM.

Izvještaj je usvojen uz zaključak koji je predložila vijećnica SDA Emina Tufekčić, da se Vijeću dostavi Izvještaj o utrošku sredstava za rad gradskog Azila za pse za period 1. januar 2017. – 30. juni 2022. godine.

Usvojena je i odluka o objavljivanju javnog poziva za imenovanje pet članova Gradske izborne komisije Grada Zenica.

Danas je položila zakletvu te preuzela mandat u Gradskom vijeću Grada Zenica Elmedina Hasanspahić, sa liste Zenička inicijativa – Fuad Kasumović za Lokalne izbore 2020. godine, a koja je vijećnički mandat preuzela zbog ostavke Osmana Mehinagića.