Home » Demant informacije o onemogućavanju novinara da prisustvuju 43. sjednici GV Zenica

Demant informacije o onemogućavanju novinara da prisustvuju 43. sjednici GV Zenica

Gradska uprava Zenica na čelu sa gradonačelnikom Fuadom Kasumovićem u cjelosti osporava napise pojedinih elektronskih medija o onemogućavanju novinara da prisustvuju 43. sjednici Gradskog vijeća, održanoj dana 21.11.2019. godine, zbog neistinosti navoda iznesenih u tekstovima ovakvih napisa.

Naime, obaveza prethodne najave prisustva sjednicama Gradskog vijeća Zenica primjenjuje se od 18.12.2018. godine sa pravilima o kojima su predstavnici sredstava javnog informisanja, udruženja građana, kao i građani Zenice upoznati putem obavijesti bivšeg predsjedavajućeg Vijeća, gospodina Gorana Bulajića od 14.12.2018. godine, objavljenoj na službenoj internet stranici Grada Zenica, te istovremeno upućenoj na e-mail adrese svih medija koje prate rad Vijeća.

Obaveza podrazumijeva dostavljanje prijava prisustva sjednici Vijeća na e-mail adresu: [email protected] nakon prijema poziva za sjednicu, a najkasnije dan prije održavanja iste, zaključno sa istekom radnog vremena u 16,00 sati.  U odnosu na predstavnike sredstava javnog informisanja, u smislu prisustva sjednicama Gradskog vijeća, ustanovljena je i obaveza vidnog isticanja zvaničnih akreditacija od momenta ulaska u Veliku salu Grada Zenica, pa sve do njenog konačnog napuštanja.

Od uvođenja ovih pravila do danas, većina predstavnika medija dosljedno je poštivala ova pravila, blagovremeno najavljujući svoja prisustva. Ovo se ne odnosi na manju grupu novinara koji su kršenjem istih, te nedoličnim ponašanjima prilikom ulaska u Veliku salu, pokušavali pristupiti sjednicama Vijeća. Nakon razrješenja bivšeg predsjedavajućeg Vijeća, Gorana Bulajića i izbora nove predsjedavajuće, gospođe Diane Bešić, takvim pojedincima među predstavnicima medija omogućavano je prisustvo na način, da je predsjedavajuća za iste dostavljala Stručnoj službi Gradskog vijeća putem e-mail poruka prijave o njihovom prisustvu obično pred samu sjednicu. Predsjedavajuća Gradskog vijeća, gđa Diana Bešić je u više navrata upozoravana da postoje ranije ustanovljena pravila prijave, kojih se većina medija pridržava, te da se njenim prijavama takvih pojedinaca provodi diskriminacija prema predstavnicima svih medija. Međutim, predsjedavajužća Bešić se na ovakva upozorenja nije obazirala. Imajući u vidu da gradonačelnik Zenica odgovara za pravilno korištenje gradske imovine, te s tim u vezi sigurnost ljudi i imovine, kao i same zgrade Gradske uprave, jasno je da se ranije uspostavljena pravila moraju poštovati i jednaka su za sve.

  Sa NES-ovog skupa u Nemili poručeno: Vrijeme je da politika pređe sa riječi na djela

Poštovani građani, predstavnici medija, cilj obaveze prethodne najave prisustva sjednicama Gradskog vijeća, kao i vidnog isticanja zvaničnih akreditacija na strani predstavnika sredstava javnog informisanja nije onemogućavanje ili otežavanje istih u obavljanju njihovog poziva, te informisanja javnosti o radu Vijeća. Isključivi cilj jeste, povećanje sveopće sigurnosti ljudi i imovine prilikom održavanja sjednica Vijeća, posebno u smislu zaštite od različitih zloupotreba, koje mogu imati nesagledive štetne posljedice, sa kojim smo se svi zajedno susreli na 42. sjednici. Gradska uprava Zenica i gradonačelnik poštuju i svesrdno podržavaju slobodu medija ali isto tako insistiraju i na profesionalnom pristupu i ponašanju njihovih predstavnika, što se za pojedince koji se predstavljaju kao novinari, ne bi moglo kazati.

O tome svakako svjedoče ovim saopćenjem demantovani napisi, u kojima pojedinac iz reda predstavnika sredstava javnog informisanja onemogućenost da pristupi sjednici Vijeća, zbog neispunjavanja obaveze prethodne najave svog prisustva, predstavlja kao onemogućavanje svih novinara, odnosno navodno „nepodobnih“ novinara, što je nedopustivo iznošenje neistina.O tome svjedoče i pozivi nekolicine novinara i redakcija, koje se ograđuju od teksta objavljenog na nekoliko internet portala. Ovom prilikom zahvaljujemo se novinarima i redakcijama koji poštuju pravila najave prisustva sjednicama, te pozivamo pojedince koji to nisu radili, da slijede primjer kolega.