Home » Intervju – Senaid Begić, predsjednik KO SDP ZDK: Ujedinjenje ljevice očekuje većina bh. građana, umornih od nacionalizma

Intervju – Senaid Begić, predsjednik KO SDP ZDK: Ujedinjenje ljevice očekuje većina bh. građana, umornih od nacionalizma

Povod za intervju sa Senaidom Begićem, članom Predsjedništva SDP BiH i predsjednikom Kantonalne organizacije SDP BiH ZE-DO kantona je uvođenje povjereništava u jednoj gradskoj te još pet općinskih organizacija SDP-a BiH u ZDK. No, razgovarali smo i o drugim temama, a koje se tiču uglavnom trenutačne pozicije SDP-a BiH ZDK na bh. političkoj sceni.

NR: Na press konferenciji, održanoj uoči Nove godine, novinarima ste saopćili da se u jednoj gradskoj te još pet općinskih organizacija SDP-a ZDK uvode povjereništva.Treba li razloge za to tražiti u izbornom rezultatu na Lokalnim izborima 2016. godine?

Begić : Da,upravo novogodišnja press konferencija KO SDP BIH ZDK je između ostalog bila prilika da javnosti saopćimo da Kantonalna organizacija SDP BiH ZDK u Novu, 2017. ulazi sa korjenitim promjenama u šest, od ukupno 12 svojih općinskih organizacija. Osnovni razlog zašto smo se odlučili na uvođenje povjereništava leži u izuzetno lošim izbornim rezultatima Gradske organizacije Zenica i pet općinskih organizacija, odnosno naših organizacija u Kaknju, Visokom, Brezi, Olovu i Usori.Ova odluka je donesena i na osnovu zaključaka sa 7. sjednice Glavnog odbora SDP BiH, održane 26.11.2016. u Mostaru, a povodom rasprave po osnovu Izvještaja o aktivnostima i izbornim rezultatima SDP BiH u kampanji za Lokalne izbore 2016. Poslije te sjednice Predsjedništvo SDP BiH je imenovalo radne grupe za sve kantonalne i regionalne organizacije, između ostalih i za KO SDP BiH ZDK, sa zadatkom da Radne grupe analiziraju stanje i stepen organizovanosti u organizacijama SDP-a, te dostave mišljenja i prijedloge mjera za organizaciono i kadrovsko jačanje svojih organizacija unutar KO¬/RO.Pored mene kao šefa radne grupe, u njen sastav Predsjedništvo SDP BiH je imenovalo i članove Predsjedništva SDP BiH – Senada Subašića, Elvira Karajbića i Mirsada Mešića. Mi smo svoj posao obavili na sastancima sa predstavnicima svih šest organizacija i u konačnici poštujući zaključke GO SDP BiH i odluke Predsjedništva SDP BiH došli do jedinstvenih stavova koji se odnose na spomenute organizacije.

NR: Šta konkretno znači i šta sve podrazumijeva uvođenje povjereništava u pomenutim SDP-ovim organizacijama?

Begić: Predsjedništvo SDP BiH, dakle prihvatilo je stavove radne grupe, koji u najkraćem znače da se u navedenim organizacijama uvedu povjereništva, a da se za povjerenike imenuju – Mladen Simić u Zenici, Adnan Čobo u Kaknju, Dejan Šćepanović u Visokom, Sabit Begić u Brezi, Mirad Hodžić u Olovu i Safet Fetinci u Usori.U skladu sa Statutom SDP BiH povjerenik ima prava i dužnosti organa općinske organizacije SDP BiH, a konkretni zadaci i vremenski rokovi za rad povjerenika i povjereništava biće poznati poslije 8. sjednice Glavnog odbora, koja će biti održana 21.01.2017. Suštinski, povjereništva će imati zadatak da provedu aktivnosti na stabilizaciji organizacija i pripremi izbora koji će biti održani u skladu sa odlukom Predsjedništva SDP BiH, a u koordinaciji sa CIK-om SDP BiH.

NR: Kako bi ste nakon Lokalnih izbora 2016 ocijenili rezultat SDP BiH i poziciju SDP BiH ZDK u okvirima tog rezultata?

Begić: SDP BiH je ispunio ključne izborne ciljeve koji su bili zacrtani Strategijom kampanje SDP BiH za Lokalne izbore 2016, a koju je usvojio Izborni štab. Osnovni cilj je bio zaustaviti trend pada povjerenja u SDP, koji je bio prisutan poslije katastrofalnih rezultata Općih izbora 2014. i povećati broj glasova u odnosu na pomenute izbore. Uspjeli smo u tome, konsolidovali smo se poslije izbora,organizovali 3. vanredan i 6. redovan Kongres, izabrali rukovodstva i predsjednika stranke po principu ¬“jedan član – jedan glas”, a rezultati pokazuju da smo od političke stranke koja je prije dvije godine bila peta po broju glasova u Federaciji BiH i sedma na nivou BiH, sa osvojenih nešto više od 125.000 glasova, došli do pozicije broj dva u F BiH i broj tri u BiH. No, da budem iskren, mi u SDP – u nismo u potpunosti zadovoljni ostvarenim rezultatom, možemo mnogo više i vjerujem da se konkretniji, odnosno bolji rezultati od nas očekuju na izborima 2018. A što se tiče rezultata KO SDP BiH ZDK, prema zvaničnim usvojenim izvještajima, naša kantonalna organizacija je druga najbolja KO/RO unutar SDP BiH, odmah poslije KO SDP BiH Tuzlanskog kantona. Povećali smo broj glasova sa 18.500 na blizu 21-nu hiljadu, što u procentima iznosi povećanje za 13%. Uzimajući u obzir da sam za predsjednika izabran u junu 2015. i da sam tada konkretnije rezultate najavio u 2018, pomenuti rezultati pokazuju da smo na putu ostvarenja tog cilja. No, kao predsjednik kantonalne organizacije ne mogu u potpunosti biti zadovoljan ostvarenim rezultatima, prvenstveno zbog činjenice da smo izgubili trećinu vijećničkih mandata u odnosu na posljednje Lokalne izbore. Gubitak tih mandata se pokazao posebno u ovih šest organizacija gdje smo uveli povjereništva. Za razliku od njih, potpuno suprotna je situacija u organizacijama u kantonu koje u biti i nose izborni rezultat naše kantonalne organizacije, gdje imamo zaista dobre rezultate.To se prvenstveno odnosi na Maglaj, Doboj Jug, Zavidoviće, Žepče pa i Tešanj .U ovih pet organizacija imamo 26 od ukupno 38 mandata u ZDK, plus poziciju načelnika Maglaja. Računamo da će nam iskustva ovih organizacija uveliko pomoći oko konsolidacije stanja u organizacijama u kojima smo uveli povjereništva.

NR: Već izvjesno vrijeme zagovara se ujedinjenje ljevice u BiH, naravno na čelu sa SDP BiH.Koje su to političke partije u BiH, odnosno F BiH, koje bi se mogle staviti pod imenitelj bh. ljevica i vjerujete li da će se ovo ujedinjenje dogoditi uskoro?

Begić: Ujedinjenje ljevice je nešto što očekuje većina građana naše zemlje, koji su umorni od nacionalističkih politika podjela i svađa, ali i od podjela i rascjepkanosti lijevog i građanski orijentiranog političkog bloka. Svima nam je jasno, a evo očigledan primjer su poslednji izbori da razjedinjeni još dugo vremena nećemo moći parirati nacionalnim strankama. Također, poslednji izbori su definitivno pokazali da je SDP BiH osvojio najviše glasova, mandata i načelničkih pozicija u ovom bloku stranaka i da svi očekuju liderstvo i konkretne poteze ka ujedinjenju i okrupnjavanju upravo od SDP – a. Dobar put u tom pravcu upravo je pokazala nedavno usvojena “Jahorinska deklaracija”. Ovdje se pokazalo da kada je u pitanju “ljevičarski blok stranaka”, tu podrazumijevamo SDP BiH, Demokratsku frontu i Građanski savez. Naša stranka, međutim ne želi da se svrstava u ljevičare, jer za sebe kažu da su liberalno – socijalna stranka, bliža centru, nego lijevoj opciji. Ali ono što je sigurno jeste da je Naša stranka građanska opcija i da je sa lijevim blokom stranaka spremna praviti zajedničku platformu za Opće izbore 2018. Ubijeđen sam da će se do kraja 2017, a u skladu sa zaključcima 3.vanrednog i 6.redovnog Kongresa jasno definisati oblik i način zajedničkog djelovanja ovih stranaka, bili oni ujedinjeni u jednu stranku ili u zajednički blok koji će biti u funkciji predstojećih izbora. A kakva god to forma bila na kraju, naš zajednički cilj će biti – Pobijediti nacionalne stranke.

NR: Kako će proteći 2017. u SDP BiH ZDK i šta planirate za Opće izbore 2018?

BEGIĆ: Proteći će, sigurno je, radno,a što pokazuje način kako smo završilii 2016, uz obaveze koje smo sebi nametnuli potpunom reorganizacijom kroz povjereništva u šest organizacija, među kojima je ona najveća i sa najvećim potencijalom – Gradska organizacija Zenica. Potrudit ćemo se da vratimo povjerenje građana Zenice i ZDK u SDP BiH,jer vrijeme je pokazalo da bez jakog i pobjedničkog SDP- a u Zenici nema jakog i pobjedničkog SDP- a u BiH.Na tom putu čeka nas veliki posao, rad na terenu i mnogo odricanja.Trebamo biti strpljivi i svjesni činjenice da za ozbiljan rezultat treba proći vrijeme,jer još su “svježe rane” izbornog debakla iz 2014.g. Međutim, ako izvučemo pouke iz tog perioda i objedinimo lijevi i građanski blok stranaka, onda sam veliki optimista kada je upitanju 2018. godina.

Naša Riječ