Home » JU Kantonalna bolnica Zenica: Zbog blokada Grada Zenica njemački partner odustao od projekta

JU Kantonalna bolnica Zenica: Zbog blokada Grada Zenica njemački partner odustao od projekta

JU Kantonalna bolnica Zenica: Zbog blokada Grada Zenica njemački partner odustao od projekta- Obavještavamo javnost da i pored izmijenjenih okolnosti, tj. da je JU Kantonalna bolnica Zenica, pravomoćnom presudom Kantonalnog suda, postala vlasnik zemljišta i objekata u krugu bolnice, privatni partner sa kojim smo 2019.godine potpisali Ugovor o JPP za realizaciju Projekta interventne kardiologije, ostaje kod odluke o sporazumnom raskidu ugovora.

Obzirom na navedeno JU Kantonalna bolnica Zenica će u sljedecim danima i mjesecima intenzivirati aktivnosti na iznalaženju zamjenskog privatnog partnera, u skladu sa Zakonima i novim okolnostima, te nastojati obezbjediti što raniju realizaciju Projekta interventne kardiologije.

  Zavod za bolesti ovisnosti ZDK okončao kampanju "Tvoje NE mijenja sve, zato budi Neovisan"

Ovaj projekat i dalje ostaje jedan od najprioritetnijih zdravstvenih projekata, čija će realizacija imati ogroman značaj za zdravlje svih stanovnika našeg kantona.

Saopćenje za javnost