Home » Mapiranje IKT resursa u osnovnim i srednjim školama

Mapiranje IKT resursa u osnovnim i srednjim školama

Krajem mjeseca septembra 2021. godine, Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i Pedagoški zavod Zeničko-dobojskog kantona započeli su projekat „Mapiranje IKT resursa u osnovnim i srednjim školama u Bosni i Hercegovini“ u saradnji sa Međunarodnom organizacijom UNICEF.

Ovaj projekat jedna je od centralnih aktivnosti komponente Osmislimo obrazovanje ponovo, u okviru projekta “Jačanje socijalne i zdravstvene zaštite kao odgovor na pandemiju COVID-19 u Bosni i Hercegovini”, kojeg UNICEF u BIH provodi uz podršku USAID-a.

Ova aktivnost je imala cilj da procjeni stanja i potrebe škola u Bosni i Hercegovini, a njen rezultat je izrada interaktivne mape sa podacima o internet umreženosti, geospacijalnoj lokaciji i opremljenosti digitalnim uređajima. Na kraju je poslužila kao osnova za odabir 150 škola kojima je UNICEF u BIH, uz podršku USAID-a, obezbijedio IKT opremu.

  Elmir Duvnjak, vijećnik NES-a u GV Zenica: Ko i zbog čega štiti preduzeće ALBA Zenica d.o.o?

Nakon dobijenih podataka o IKT opremljenosti škola, UNICEF je obezbjedio 131 laptop za 21 osnovnu i srednju škola u Zeničko-dobojskom kantonu. Uz laptope UNICEF je dostavio i interaktivnu mapu našeg kantona na kojoj su predstavljene sve školske zgrade, odnosno centralne i područne škole, sa osnovnim podacima o broju učenika, nastavnog i nenastavnog osoblja škole, te brojčano stanje IKT opreme i kvalitet interne konekcije.

Ključni nalazi ukazuju na potrebu za hitnim izmjenama i naporima ka obezbjeđivanju sredstava kako bi se bosanskohercegovačke škole opremile IKT resursima neophodnim za sticanje vještina za 21. vijek.

Izvor: Zenicablog