Home » Obavještenje o zabrani vršenja nelegalnih prekopa

Obavještenje o zabrani vršenja nelegalnih prekopa

Na području Grada Zenica u poslednja dva mjeseca uočena je pojava da se od strane nesavjesnih pravnih i fizičkih lica vrši neovlašteno prekopavanje javnih zelenih i javnih površina, a u najvećoj mjeri javnih cesta i trotoara.

Navedena nelegalna pojava je još zabrinjavajuća kada se od strane nesavjesnih lica vrše prekopi tek asfaltiranih kolovoza i asfaltiranih trotoara bez odobrenja nadležnih gradskih službi, te se time pravi nenadoknadiva šteta na cestama i trotoarima.

Obavještavaju se pravna i fizička lica koji imaju namjeru da izvrše bilo kakvo prekopavanje javne zelene i javne površine, da je članom 99. stav 1 Odluke o komunalnom redu Općine Zenica zabranjeno prekopavanje javnih zelenih kao i javnih površina (sve vrste kolovoznih površina, trotoara, te ostalih površina koje služe za javnu upotrebu), bez odobrenja Službe za urbanizam Grada Zenica.

Takođe obavještavamo sva potencijalna lica koji imaju namjeru da vrše bilo kakva prekopavanja kao naprijed navedeno, da su pored toga što moraju prvo da pribave Rješenje o urbanističkoj saglasnosti o vršenju budućeg prekopa, takođe obavezni da u skladu sa članom 102. istog propisa sa javnim preduzećem za prostorno planiranje i uređenje grada “ZENICA” d.o.o. Zenica zaključe ugovor o nadzoru nad izvođenjem prekopa i vraćanja istog u prvobitno stanje.

  Muftija zenički na dovištu Lastavica: Islamska zajednica je naše globalno sabiralište

Komunalna inspekcija Grada Zenica će kao i do sada vršiti inspekcijski nadzor nad svim izvršenim prekopima u skladu sa svojim ovlaštenjima i bez izuzetaka će se kontrolisati pribavljena Rješenja o urbanističkim saglasnostima za iste, te će se obavezno kontrolisati nalazi nadzornog organa (JP “ZENICA”d.o.o. Zenica) odnosno vršit će se uvid u građevinski dnevnik ili potvrdu izdatu od strane javnog preduzeća za prostorno planiranje i uređenje grada “ZENICA”d.o.o. Zenica da su prekopi javnih površina izvršeni u skladu sa izdatim Rješenjima, odnosno da su ispunjeni svi uslovi propisani kroz dobijena predmetna Rješenja.

Sva lica koja se ne budu pridržavala odredaba od člana 99. do 102. Odluke o komunalnom redu Općine Zenica a vezano za vršenje nelegalnih prekopa bit će sankcionisani putem prekršajnih naloga, te će se protiv istih pokrenuti postupak naknade štete načinjene na javnoj površini, odnosno plaćanje naknadnog vraćanja javne površine u prvobitno stanje od strane trećih lica koje odredi nadležna služba.