Home » Saopćenje Ocjenjivačkog suda Grada Zenica

Saopćenje Ocjenjivačkog suda Grada Zenica

Poštovani,

U nastavku ovog teksta, Ocjenjivački sud Grada Zenica iznosi sljedeće saopštenje za javnost, uz molbu Naslovu da isto saopštenje, osim objavljivanja na službenoj internet stranici Grada, proslijedi svim lokalnim medijima:

U namjeri sprečavanja bilo kakave politizacije povodom povlačenja prijedloga Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Zenica i Odluke o proglašenju počasnog građanina Zenice od strane ovog ocjenjivačkog suda na sjednici Gradskog vijeća, održanoj 05.03.2019. godine, a nadasve zaštite integriteta istog, te dostojanstva, ugleda i nepristrasnosti svih njegovih članova, ovim putem ističemo sljedeće: Od pokretanja postupka za dodjelu javnih priznanja Grada Zenica za 2019. godinu, pa sve do okončanja istog postupka utvrđivanjem prijedloga gore navedenih odluka, članovi Ocjenjivačkog suda radili su savjesno, časno i pošteno, te sve svoje odluke donosili većinom glasova. Štaviše, prilikom ocjenjivanja predloženih kandidata za dodjelu javnih priznanja nije bilo nikakvih značajnijih razlika u mišljenjima članova Ocjenjivačkog suda, pa je i u tom dijelu rada postojao visok stepen konsenuzusa među njegovim članovima, bez obzira na međusobne razlike istih u smislu političkog ili nekog drugog opredjeljenja.

Također, poznata nam je i dosadašnja praksa koju je primjenjivalo Gradsko vijeće prilikom razmatranja svih dosadašnjih odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Zenica. Naime, sve do nedavno održane sjednice, praktikovalo se da se odluke o dodjeli javnih priznanja Zenice dostavljaju vijećnicima na samoj sjednici Vijeća, a iste su se uvrštavale u dnevni red sjednice uobičajeno kao treća tačka, odnosno odmah iza tačke vijećničkih pitanja. Međutim, iako su vijećnici ranije obaviješteni da će se na 34. sjednici
Vijeća razmatrati ovogodišnja odluka o dodjeli javnih priznanja, te iako su istima predmetne odluke dostavljene na uvid dan ranije prije održavanja sjednice, Radno predsjedništvo je u proširenom sastavu na sastanku sa predsjednicima klubova vijećnika, iz nama nepoznatih razloga, ove godine odlučilo promijeniti takvu praksu, uvrštavajući prijedloge odluka ovog ocjenjivačkog suda kao predzadnju, 12. tačku dnevnog reda sjednice, a koji je dnevni red naposlijetku i usvojen. Iako nas je iznenadila takva odluka Vijeća, smatrali smo da ćemo, ipak, dobiti priliku da pred relevantnim brojem vijećnika, te pred našom javnosti iznesemo svoje prijedloge za dobitnike javnih priznanja. Na naše razočarenje, takva prilika nam se nije ukazala. Umjesto toga, vijećnici su napuštali sjednicu, a u jednom momentu čak nije bilo ni kvoruma za održavanje iste.

Shvatajući da će se ubrzo prekinuti emitovanje sjednice Vijeća uživo, zbog potreba za emitovanjem sadržaja iz redovne programske šeme RTVZ, te da prijedlozi odluka ovog ocjenjivačkog suda neće biti razmotreni od strane broja vijećnika koji su pristupili početku sjednice, već samo od strane dvije trećine vijećnika koji učestvuju u radu Vijeća, jednoglasno smo ocijenili da je s ciljem zaštite reputacije za koju držimo da treba uživati dodjela javnih priznanja našeg grada, kao i u najboljem interesu naše lokalne zajednice, o čijim smo vrijednostima također vodili računa prilikom ocjenjivanja predloženih kandidata, potrebno izvršiti povlačenje prijedloga odluka.

Činjenica da je, uvrštavanjem prijedloga odluka o dodjeli javnih priznanja na predzadnju, 12. tačku dnevnog reda sjednice Vijeća bez posebno obrazloženih razloga, Ocjenjivački sud, kao radno tijelo Vijeća, u ovom sastavu članova pretrpilo, po našem mišljenju, sasvim neopravdanu diskriminaciju u odnosu na sve ranije sastave, nije nas uvrijedila toliko, koliko ponašanja određenih vijećnika, koji su nam umomentima pauza, prolazeći pored nas dobacivali da smo samo bespotrebno dolazili, jer: “… vam odluka neće proći”. Ovo ističemo posebno iz razloga što javnost nema mogućnost uvida u ovakav način “rada” i “djelovanja” naših pojedinih vijećnika, a na koje ponašanje iz samopoštovanja nismo mogli pristati.

Iako se o tome ovim putem uistinu nismo namjeravali očitovati, cijeneći kolegijalnost i besprijekornu saradnju s doskorašnjom predsjednicom Ocjenjivačkog suda, ipak imajući u vidu da je ista svoju pisanu ostavku putem lokalnih medija učinila dostupnom javnosti, iznoseći da ostavku daje zbog neprincipijelonosti članova Ocjenjivačkog suda činom povlačenja predmetnih prijedloga odluka, prinuđeni smo takvu konstataciju, bez ikakvog prethodnog upita prema nama, ocijeniti u najmanju ruku nekorektnom. Za razliku od doskorašnje predsjednice, svi ostali članovi ovog ocjenjivačkog suda, dolaskom na sjednicu Vijeća, ne sporno su pokazali da svaki pojedinačno, svojim likom i djelom, nepokolebljivo stoji iza svog mišljenja iskazanog u predloženim odlukama. Stoga, jedino što se u konkretnom slučaju može smatrati neprincipijelnim jeste pronalaženje neosnovanih izgovora za podnošenje ostavke nemalo nakon prenošenja ovlasti za zastupanje Ocjenjivačkog suda na zamjenika predsjednice, kako bi se očito izbjegla odgovornost za učešće u utvrđivanju konačnih prijedloga odluka dostavljenih Vijeću.

U konačnici ovog saopštenja, posebno naglašavamo da članovi Ocjenjivačkog suda i dalje, cijelim svojim moralnim integritetom stoje iza sadržaja prijedloga odluka koje su dostavili Vijeću na razmatranje, a da smo povlačenje istih prijedloga izvršili isključivo s ciljem zaštite kako kredibiliteta Ocjenjivačkogsuda, javnog interesa, tako i zaštite dostojanstva svakog svog pojedinačnog člana od bilo kakvogpokušaja zloupotrebe istih za dnevnopolitičkesvrhe, kojim se svrhama nismo, niti ćemo se u radu Ocjenjivačkogsuda ikada rukovoditi, a čije je ostvarivanje sasvim očito namjeravano na zadnjoj sjednici Vijeća.

Stoga, čim Vijeće ocijeni i pokaže da je u mogućnosti kvalitetno i nadasve s dužnim respektom razmotriti prijedloge naših odluka o dodjelama javnih priznanja, spremni smo iste ponovo uputiti u propisanuproceduru.