Home » SDA Zenica: Osuda fašističkih grafita na Kamberovića polju

SDA Zenica: Osuda fašističkih grafita na Kamberovića polju

SDA Zenica oštro osuđuje fašističke grafite koji su ispisani na dječijem igralištu Kamberovića polja.

Pozivamo istražne organe da što hitnije istraže slučaj i na taj način se pošalje poruka da se ovakvi i slični slučajevi neće i ne smiju ponavljati. Ovakvi slučajevi u Zenici ranije nisu evidentirani, što znači da postoji opasnost od radikalizacije koja nikada nije bila obilježje Zenice.

Zenica je srce Bosne i kao takva je u najtežim trenucima zadržala multikulturalnost te je s toga nedopustivo da se sada dešavaju ovakvi slučajevi.

SDA Zenica