Home » TI BiH: Do sada zabilježena 51 aktivnost zloupotrebe javnih organa u Gradu Zenica u predizbornom periodu, objavljen i spisak

TI BiH: Do sada zabilježena 51 aktivnost zloupotrebe javnih organa u Gradu Zenica u predizbornom periodu, objavljen i spisak

Transparency International BiH je danas predstavio interaktivnu mapu sa podacima o praćenim započetim i realizovanim javnim radovima kao i novčanim davanjima javnih organa na svim nivoima vlasti u predizbornom periodu. Podaci pokazuju da je zloupotreba javnih resursa za izbornu kampanju i dalje dominantna.

Od dvije hiljade “problematičnih” procesa u cijeloj BIH i na svim nivoima, njih 51 je zabilježeno i objavljeno u mapi i na listi, a da se odnose na Grad Zenica, čime je naš grad u vrhu općina i gradova sa spornim odlukama.

Napominjemo da se podaci i njihova klasifikacija odnose na istraživanje i ocjenu od strane posmatrača TI BIH.

Prema njihovim podacima u Zenici je registrovano:

– 42 intenziviranja javnih radova u predizbornom periodu,
– 3 raspodjele posebni podsticaja, subvencija i novca posebnim kategorijama stanovništva
– 3 ostala primjera korišćenja javnih sredstava
– 2 podjele poklona, paketa ili novca biračima od strane funkcionera ili stranačkih aktivista
– 1 korištenje povećanog zapošljavanja radi podrške na izborima

Pojedinačno, navedeni su slučajevi i iznosi:

U susret općim izborima u BiH 2022. TI BiH je pokrenuo proces terenskog i medijskog monitoringa predizbornih aktivnosti političkih subjekata u Bosni i Hercegovini. Preko 70 terenskih posmatrača širom BiH raspoređeno je na aktivnosti praćenja ponašanja političkih subjekata i njihovih kandidata na terenu, ali i u na polju medijskog predstavljanja te u sferi online promocije. Monitoring traje dva mjeseca tzv. “predizbornog perioda” (jul, avgust) i mjesec dana zvanične kampanje (septembar) kao i sam izborni dan. Cilj monitoringa je evidentiranje ponašanja stranaka i kandidata, zloupotrebe javnih resursa za stranačku promociju, procjena troškova izborne kampanje kao i ponašanje javnih institucija i preduzeća u predizbornom procesu.

3
Mjeseca monitoringa predizbornih aktivnosti političkih subjekata od 1.7.2022. do dana izbora

75+
Terenskih posmatrača raspoređenih u svim lokalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini

7500
Kandidata i 140+ političkih subjekata na Opštim izborima 2022. koji su obuhvaćeni monitoringom

Mapa sadrži pojave koje su terenski posmatrači evidentirali u periodu od 1.7.2022. a uključuje pojave kao što su: intenziviranje javnih radova, povećano zapošljavanje, korišćenje prostorija institucija/ustanova/javnih preduzeća za promociju, oglašavanje mjestima na kojima je zabranjeno, omogućavanje posebnih pogodnosti i besplatnih usluga, onemogućavanje djelovanja drugim političkim subjektima, plaćeno oglašavanje lokalnih institucija koje promoviše pojedine kandidate, plaćeno oglašavanje van izborne kampanje, podjela poklona ili novca biračima, povećanje plata zaposlenim u javnom sektor, prijetnje biračima, pritisci na zaposlene u javnom sektoru, raspodjela podsticaja i novca pojedinim kategorijama stanovništva, zloupotreba djece u političke svrhe i ostali primjeri korišćenja javnih sredstava.

Svi podaci na TI Monitoring izbora 2022

Izvor: Zenicablog