Home » U toku pripreme za održavanje konstituirajuće sjednice novog saziva Gradskog vijeća Zenica

U toku pripreme za održavanje konstituirajuće sjednice novog saziva Gradskog vijeća Zenica

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovina potvrdila je rezultate Lokalnih izbora održanih 15. novembra ove godine.

Gradonačelnik Fuad Kasumović, koji je bio nezavisni kandidat, zahvaljujući podršci 32.935 građana (66,51 posto) osvojio je još jedan mandat. Ovaj rezultat ujedno je i rekord po broju osvojenih glasova za poziciju na području Federacije BiH.

Potvrđeni su i rezultati za Gradsko vijeće Zenica, gdje će novi saziv ovog tijela u mandatnom periodu 2020 – 2024. godina činiti sedam političkih subjekata i vijećnik ispred nacionalnih manjina Osman Šuvalić.

Najviše mandata u novom sazivu Gradskog vijeća – 14, osvojila je “Zenička inicijativa – Kasumović Fuad”. Izabrani gradski vijećnici su: Kenan Uzunović, Denan Pašalić, Mirza Husetić, Halil Arnaut, Semir Huseinović, Alen Kapković, Aida Halać, Elmin Šabanović, Adnan Šut, Mirzet Skopljak, Sanjin Aldobašić, Vernes Menzilović, Kenan Alispahić i Osman Mehinagić.

Stranka demokratske akcije (SDA) Zenica osvojila je osam mandata: Suad Kaknjo, Selvedina Sarajlić-Spahić, Ibrahim Šišić, Emina Tufekčić, Malik Ejubović, Faruk Hodžić, Elvir Purić i Šerif Patković.

  Građani Zenice šetnjom poručili da osobe s invaliditetom moraju biti vidljivija kategorija društva (VIDEO+FOTO)

Socijaldemokratska partija (SDP) BiH Zenica u novom sazivu vijeća imat će tri vijećnika: Almir Babajić, Nermin Mehić i Elvis Alijagić.

Stranka demokratske aktivnosti (A-SDA) Zenica osvojila dva mandata: Rusmir Isak i Albin Ćatić.

Po jedinog gradskog vijećnika imat će Nezavisni blok (NB) – Ekrem Tuka, Savez za bolju budućnost BiH (SBB) – Edisej Sjerotanović i Narod i pravda (NiP) – Mahdi Alić.

Gradska izborna komisije Zenica (GIK) održala je danas novu sjednicu s koje je javnost obaviještena da su u toku pripreme za održavanje prve, konstituirajuće, sjednice Gradskog vijeća Zenica u novom sazivu.

„Te aktivnosti podrazumijevaju podnošenje prijedloga za izbor predsjedavajućeg, zamjenika predsjedavajućeg Gradskog vijeća, tri člana Radnog predsjedništva Gradskog vijeća, te imenovanje Komisije za izbor i imenovanja. Prema odredbama Statuta grada Zenica (Službene novine grada Zenica broj 5/15), rok za održavanje prve sjednice Gradskog vijeća u novom sazivu je 30 dana nakon objavljivanja rezultata izbora“, kaže Selver Keleštura, predsjednik Gradske izborne komisije Zenica.

Zenica.ba