Home » Uredničko vijeće N1 najoštrije osuđuje napad na ekipu N1 TV

Uredničko vijeće N1 najoštrije osuđuje napad na ekipu N1 TV

Uredničko vijeće N1 televizije najoštrije osuđuje fizički napad pripadnika Ravnogorskog četničkog pokreta na ekipu N1 televizije u Draževini kod Višegrada.

Reporterka Adisa Ibrahimović i snimatelj Alen Skorupan, iz N1 centra Sarajevo, spriječeni su silom, na najgrublji način, u pokušaju da obave svoj posao u Višegradu i da izvijeste sa obilježavanja 70. godišnjice hapšenja četničkog vođe Draže Mihailovića.

Uredničko vijeće N1 televizije, sa sjedištem u Luksemburgu, ovaj napad doživljava kao najdirektniji atak na slobodu medija i poziva nadležne institucije u Bosni i Hercegovini da hitno reaguju, privedu i kazne odgovorne za napad na ekipu naše kuće.

Okupljanje ravnogorskih četnika bilo je najavljeno lokalnoj policijskoj stanici, što znači da su novinarske ekipe morale biti obezbjeđene i moralo im je biti omogućeno da obave svoj zadatak.

Ovaj događaj još jednom je podsjetio na izuzetno teške okolnosti u kojima rade novinari u Bosni i Hercegovini. Uredničko vijeće N1 televizije, ekskluzivnog partnera CNN-a za regiju, poručuje da današnji fizički napad na ekipu neće spriječiti vodeću news televiziju u BiH i regiji da nastavi izvršavati svoju misiju profesionalnog informisanja javnosti o svim bitnim događajima.

Užasavajuće je da u 21. vijeku, u srcu Evrope, novinari bivaju napadnuti na najgrublji način tokom obavljanja profesionalnog zadatka. Stoga, još jednom pozivamo sve nadležne institucije da reaguju kako se napadi na novinare, ugrožavanje slobode medija, izvještavanja i profesionalnog rada ne bi više ponavljali.

N1 zahvaljuje nekolicini učesnika skupa u Draževini kod Višegrada koji su stali u zaštitu naše ekipe i time spriječili još teži fizički napad pripadnika Ravnogorskog četničkog pokreta na reporterku i snimatelja.

N1