Home » ZDK: Zatvaraju se kolektivni izbjeglički centri u Tešnju i Maglaju

ZDK: Zatvaraju se kolektivni izbjeglički centri u Tešnju i Maglaju

Potpisom sporazuma o saradnji na provođenju državnog projekta “Zatvaranje kolektivnih centara kroz omogućavanje javnih stambenih rješenja”, u okviru Projekta CEB II za općine Tešanj i Maglaj, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona i Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica te ove dvije općine, obavezali su se da će najdalje do 2019. godine zatvoriti izbjegličke centre u ova dva grada.

– Izgradiće se zgrade kolektivnog smještaja u Tešnju i Maglaju, a nadam se da će ubrzo doći momenat da potpišemo takav isti sporazum i sa gradom Zenicom, gdje je planirano da se na području Radakova i Klopča izgrade zgrade za smještaj ljudi koji su bili u kolektivnim centrima – kazao je resorni ministar u Vladi ZDK Nurđehan Šahinović.

Odlukom Parlamenta BiH, kako je kazao pomoćnik ministra FBiH Sulejman Alijagić, država će se kreditno zadužiti za 60 mililiona eura, kako bi se napokon zatvorili svi kolektivni centri u državi. Pored kreditnih sredstava, država će, istakao je Aklijagić, morati izdvojiti još oko 40 odsto nedostajućih sredstava kako bi se zatvorila 92 kolektivna centra, u kojima je još smješteno oko 1.900 ljudi.

Načelnik općine Tešanj Suad Huskić anjavio je da će u anselju Medakovo sagraditi stambenu zgradu sa 16 stanova, a načelnik općine Maglaj Mehmed Mustabašić najavio je izgradnju zgrade sa 15 stanova u ulici Kulina Bana.

Porodice smještene u kolektivnim centrima, po modelu socijalno neprofitnog stanovanja, dobit će na korištenje ove stanove, pod jako povoljnim uslovima zakupa, a ne u trajno vlasništvo.

Redakcija